nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-28 - 2019-12-31
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről” szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§   A rendelet hatálya a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2.§ A Kulcsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 46.380 Ft.

3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban  2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

   (2) A rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.


Kulcs, 2019. március 28.

     Jobb Gyula    s. k.                                                              Dr. Árva Helga     s. k.                    

            polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem 2019. március 28. napján.

Dr. Árva Helga

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!