nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-07-01
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a felügyeleti díjról, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

39/2015. (XII.15.)  önkormányzati rendelete

a felügyeleti díjról, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §             A rendelet hatálya a Szabadbattyán Nagyközség  közigazgatási határán belül található, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján működő üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.


2. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendje


2. §   A vendéglátó üzletek 

a) vasárnaptól – csütörtökig 22. 00 óra és másnap reggel 6.00 óra

b) pénteken hajnali 2.00 óra és reggel 6. óra és

c) szombaton hajnali 3.000 és reggel 6 óra

között nem tarthatnak  nyitva.


3. §            A vendéglátó üzletek évente legfeljebb három alkalommal tarthatnak a Polgármesternek előre legalább öt nappal bejelentett olyan rendezvényt, mely esetében a rendeletben foglalt nyitvatartási korlátozásokat nem kell alkalmazni.


4. §           A rendeletben foglalt nyitvatartási korlátozások a vendéglátó üzletben rendezett zártkörű lakodalmak, esküvők, az önkormányzat által szervezett rendezvények alkalmára, továbbá december 31. (szilveszter) és január 1. (újév) napjára nem vonatkoznak.


3. Felügyeleti díj


5. §         Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott felügyeleti díjat nem állapít meg.


4. Az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzése


6. §           A Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott, az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének módjára vonatkozó részletszabályokat nem állapít meg.
5. Záró rendelkezések


7. §   (1)    Ez a rendelet 2016. január 1.  napján lép hatályba.

    (2)    Hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 11/2007. (IX.11.)            önkormányzati rendelet.
                      Polyák István Vilmos                                            Némethné dr. Jenei Éva

                             polgármester                                                         jegyzőZáradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.


Szabadbattyán, 2015. december 15.


Némethné dr. Jenei Éva – jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!