nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-01 -tól
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az építményadóról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §[1] Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mór város illetékességi területén, határozatlan időre építményadót vezet be.


2. §[2][3] E rendelet alkalmazásában:

1. az önkormányzat illetékességi területe: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52.§ 1. pontja szerinti fogalom;

2. üzleti célt nem szolgáló építmény: az az építmény, melynek hasznosítása nem nyereség- vagy jövedelemszerzést szolgál;

3. építmény: a Htv. 11.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalom;

4. hasznos alapterület: a Htv. 52.§ 9. pontja szerinti fogalom;

5. reklámhordozó: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F.§ 4. pontja szerinti fogalom

6. borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény: különösen a pince, tartályos tárolótér, présház, palackozóhelyiség, raktár, kiegészítő üzemrészek;

7. szállásépület: a Htv. 52. § 46. pontja szerinti fogalom.


2/A.§[4] Mentes az adó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény.


2/B.§[5] Az adó alapja

a) építmény esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,

b) reklámhordozó esetén a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.


2/C. §[6] (1) Az adó évi mértéke a (2)-(3) bekezdésben és a 2/D. §-ban foglaltak kivételével

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 0,- forint/m2,

b) 100 m2-t meghaladó, legfeljebb 500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 300,- forint/m2,

c) 500 m2-t meghaladó, legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 500,- forint/m2,

d) 1000 m2-t meghaladó, legfeljebb 3500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 800,- forint/m2,

e) 3500 m2-t meghaladó, legfeljebb 10000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 1200,- Ft/m2,

f) a 10000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 1400,- Ft/m2.


(2) Az adó évi mértéke

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény esetén 0,- forint/m2,

b) 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű, borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény esetén 100,- forint/ m2.


(3) Az adó évi mértéke

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű szállásépület esetén 0,- forint/m2,

b) 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szállásépület esetén 100,- forint/ m2.”
2/D.§[7] Az adó évi mértéke az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozó esetén 12 000 Ft/m2


3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 25/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 25/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01.-től

[3]

A rendelet szövegét a 19/2020 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.05.01.-től

[4]

Beiktatta a 25/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a . Hatályos: 2020.01.01.-től

[5]

Beiktatta a 25/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a . Hatályos: 2020.01.01.-től

[6]

A rendelet szövegét a 19/2020 (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.05.01.-től

[7]

Beiktatta a 25/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos: 2020.01.01.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!