nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 3/2018 (V.16..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-17 -tól
Orosztony község képviselő testületének 3/2018 (V.16..) önkormányzati rendelete
a 2017.évi költségvetési gazdálkodásról (zárszámadás) és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2018.(V.16.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról / zárszámadás /

és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásárólOrosztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtásáról szóló rendelkezések, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása alapján az alábbi rendelet alkotja:A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése


2.§


A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  76 195 630,- Ft bevétellel

  68 794 117,- Ft kiadással

jóváhagyja.

3.§


Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. és 3.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§


A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások összesen:                                                          53 918 798 Ft

Ebből:

                        személyi juttatások                                                    12 423 476 Ft

                        munkaadókat terhelő járulékok                                    2 251 508 Ft

                        dologi jellegű kiadások                                             15 299 400 Ft

                        szociális  támogatások                                                  4 727 710 Ft

                       speciális támogatások ( pénzeszközátadások)            19  216 704 Ft

A működési kiadások részletezését a 5.  6. és 7.mellékletek tartalmazzák.

5.§


(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai                                   13 337 884 Ft

        ebből                  - beruházás ( tárgyi eszk. vásárlás)                   1 000 000 Ft

                                   - felújítás                                                          12 337 884 Ft.


(2) A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a Képviselő-testület a 8 . melléklet  találhatók szerint fogadja el.


6.§


Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


7.§


(1)  Az önkormányzat 2017.  évi gazdálkodása  során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa  . 7 401 513 Ft.


(2) A maradványt a 9 . melléklet tartalma szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.8.§


                  Az eredmény-kimutatást a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


9. §


Orosztony község Önkormányzata 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatai alapján 211 425 914 Ft-ban állapítja meg a 11.  és 12. mellékletekben foglaltak szerint.9.§.


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                Szőllősi Tiborné                                      Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                        polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. május 16-án.


Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
13.71 KB
2.melléklet
15.09 KB
3.melléklet
15.26 KB
4.melléklet
12.24 KB
5.melléklet
18.14 KB
6.melléklet
12.79 KB
7.melléklet
12.81 KB
8.melléklet
12.1 KB
9.melléklet
10.96 KB
10.melléklet
11.26 KB
11.melléklet
12.44 KB
12.melléklet
17.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!