nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-01 - 2018-11-21
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelete

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


1. §    A képviselő-testület helyben központosított közbeszerzési eljárási szabályokat

          nem állapít meg.


2. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polyák István Vilmos                                      Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                              jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2015. július 31. napján kihirdettem.

A rendelet-tervezet 2015. július 13. napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került. Ellene észrevétel, bejelentés nem érkezett.
Némethné dr. Jenei Éva

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
14/2015.(VII.31.)
45.39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!