nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-25 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 312 352 500 Ft-ban,

ezen belül:     

- személyi jellegű kiadások                                         56 434 938 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                    10 122 215 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                 50 283 718 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                        9 937 949 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                 85 966 088 Ft

- finanszírozási kiadások                                             82 700 457 Ft

- beruházások                                                               2 168 900 Ft

- felújítások                                                                  14 658 855 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                    79 380 Ft


b) bevételi fő összegét 590 729 833 Ft-ban

            ezen belül:     

- önkormányzatok működési támogatásai                  217 374 272 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                          29 141 169 Ft

- közhatalmi bevételek                                                  11 885 377 Ft

- működési bevételek                                                    13 677 898 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                            546 415 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                         264 108 560 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                    7 275 586 Ft

- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről            46 604 556 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            116 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 972 002 561 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza, a 2018.évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Mesztegnyő, 2019. május 23.           Nagy László Péter                                                            Hajdu Szabina

               polgármester                                                                      jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. május 24. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2019. május 24.


                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
19.51 KB
2. melléklet
18.08 KB
3. melléklet
13.27 KB
4. melléklet
13.28 KB
5. melléklet
12.52 KB
6. melléklet
11.87 KB
7. melléklet
11.1 KB
8. melléklet
16.36 KB
9. melléklet
46.26 KB
10. melléklet
12.5 KB
11. melléklet
12.79 KB
12. melléklet
13.25 KB
13. melléklet
14.25 KB
14. melléklet
14.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!