nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 5/2016 (IX.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-29 -tól
Orosztony község képviselő testületének 5/2016 (IX.28..) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Orosztony Község Önkormányzatának 5 /2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi  alapellátási körzetek megállapításáról


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény. 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


       A rendelet hatálya


1.§


      A rendelet hatálya kiterjed Orosztony község közigazgatási területén ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


                                             Az alapellátás körzetei


                                                                   2.§


     

(1) Orosztony Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot, amely vegyes körzetként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.

(2) A körzet székhelye 8744 Orosztony, Petőfi u. 37.

(3) A háziorvosi körzet illetékessége kijelölés alapján Kerecseny, Orosztony és Zalaszabar község közigazgatási területére is kiterjed.


       3. §


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást az Önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.

(2) Az orvosi ügyeleti ellátás székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 1.


                                                      4. §


(1) Orosztony Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 8744 Orosztony, Petőfi u. 37.

(3) A védőnői körzet illetékessége kijelölés alapján Kerecseny, Orosztony és Zalaszabar községek közigazgatási területére is kiterjed.


                                                                  5. §


(1) Orosztony Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területén egy fogorvosi alapellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8743 Zalaszabar, Deák Ferenc u. 38.


                                                                  6. §


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási megállapodás keretében látja el.


(2) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.


                                                                  7. §


      (1) Az iskola-egészségügyi ellátást a település háziorvosa látja el a 8744

          Orosztony, Petőfi u. 37. sz. alatti orvosi rendelőben.

      (2) Az iskola-egészségügyi ellátást a település háziorvosa Kerecseny Zalaszabar,

           Orosztony községekben biztosítja.                                                         Záró rendelkezések

         

                                                                  8. §


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a háziorvosi körzet megállapításáról szóló 5/2002.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet.
                    Baloghné dr. Andel Zsuzsanna                                  Szőllősi Tiborné

                                    jegyző                                                      polgármester                                   


Kihirdetve: 2016.szeptember 28.


                                                           Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!