nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-26 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az önkormányzati képviselőt, a bizottsági elnökét és tagját, továbbá a tanácsnokot tiszteletdíj illeti meg.

(2) Ha egy személy több (1) bekezdés szerinti tisztséget is betölt, akkor a tiszteletdíj az egyes tisztségekért kizárólag a nem képviselő bizottsági tag több bizottsági tagsága esetén halmozható, más esetben a magasabb összegű tiszteletdíjjal járó tisztség szerinti tiszteletdíjra jogosult.


2. §


A tiszteletdíj havi bruttó összege:

a) bizottsági elnök, vagy tanácsnok esetén 210.000,- Ft,

b) önkormányzati képviselő bizottsági tag esetén 160.000,- Ft,

c) önkormányzati képviselő esetén 135.000.- Ft,

d). nem önkormányzati képviselő bizottsági tag esetén 50.000,- Ft.


3. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019 (XI.13.) önkormányzati rendelet 30. § g) pontja és 3. melléklete.                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                           Polgármester                                                            Jegyző


Közzétéve a helyben szokásos módon 2020.02. 26. napján.                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!