nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-24 -tól
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 49.369.107 Ft-ban,

ezen belül:      

- Személyi jellegű kiadások                                        16.602.184 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                      2.845.286 Ft,

- Dologi kiadások                                                        15.231.916 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       1.323.500 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                  1.675.995 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.               915.857 Ft.

- Beruházások                                                              4.440.248 Ft,

- Felújítások                                                                  6.313.661 Ft,

- Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  20.460 Ft,


b) bevételi főösszegét 74.394.484 Ft-ban

            ezen belül:      

- Önkormányzatok működési támogatásai                 26.987.271 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                          8.701.344 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                 3.458.515 Ft,

- Működési bevételek                                                    3.801.603 Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                                205.000 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                         16.681.036 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                     900.935 Ft,

- Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belül                   13.658.780 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 252.201.428 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018.évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Gadány, 2019. május 22.                                       Ősz János                                                        Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 23. napján kihirdetésre került.Gadány, 2019. május 23.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17 KB
2. melléklet
15.52 KB
3. melléklet
12.09 KB
4. melléklet
12.3 KB
5. melléklet
11.26 KB
6. melléklet
11.5 KB
7. melléklet
14.76 KB
8. melléklet
46.04 KB
9. melléklet
12.43 KB
10. melléklet
12.2 KB
11. melléklet
13.22 KB
12. melléklet
14.25 KB
13. melléklet
14.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!