nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-01 - 2014-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014. (II.21.)  önkormányzati rendelete


az intézményi térítési díjakról  Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a  következőket rendeli el:1.§ (1) A képviselő-testület az ÁMK Gróf Batthyány Lajos Általános Iskolában

                  a) tízórai-uzsonna intézményi térítési díját    165 Ft/adag

                  b) ebéd intézményi térítési díját                   267 Ft+áfa/adag

           összegben állapítja meg.


      (2) A képviselő-testület az ÁMK Cifrakert Óvodában a  gyermek-

 étkeztetés

                            a) tízórai intézményi térítési díját           67 Ft+áfa/adag

                            b) ebéd intézményi térítési díját          172 Ft+áfa/adag

                            c) uzsonna intézményi térítési díját       53  Ft+áfa/adag

              összegben állapítja meg.       (3)  A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díját

a) ha a családban az egy főre számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét:  térítésmentes 

b) ha a családban az egy főre számított havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum  összege vagy annál magasabb, de nem éri el a nyugdíjminimum 250 %-át : 450,- Ft + áfa/nap

c)  ha a családban az egy főre számított havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja: 480,- Ft+ Áfa/nap

d) az étel kiszállítását  bruttó 50,-  Ft/fő/nap


összegben állapítja meg.

        


          (4) A képviselő-testület a gyermek-vendégétkeztetés 

                            a) tízórai intézményi térítési díját         200 Ft+áfa/adag

                            b) ebéd intézményi térítési díját           480 Ft+áfa/adag

              összegben állapítja meg.     (5) A képviselő-testület az alkalmazottak intézményi térítési díját:

      480,- Ft+áfa/adag összegben   állapítja meg

              2.§ (1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján  lép hatályba

      (2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 10/2010. (VI.29.)

           önkormányzati rendelet.
Mátrai Csaba                                                   Némethné Jenei Éva

polgármester                                                       jegyzőZáradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2014. február 21. napján kihirdettem.

A rendelet-tervezet 2014. február 15. napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került. Ellene észrevétel, bejelentés nem érkezett.
Némethné Jenei Éva

Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
az intézményi térítési díjakról
37.5 KB
az intézményi térítési díjakról
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!