nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 12/2015 (XI.18..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-19 -tól
Orosztony község képviselő testületének 12/2015 (XI.18..) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelettel és az 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2015. (XI.18.) önk.rend. és az 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelete  


az építményadóról


/Egységes szerkezetben, a módosuló rendelkezések dőlt betűvel jelölve/


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építményadóról a következő rendeletet alkotja.  1. Adókötelezettség


1.§[1]


(1)Az adókötelezettséget a Hatv. 11.§-a állapítja meg.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Hatv. 14.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.


                      2. Az adómentesség                     2.§


 (1) Személyi adómentesség illeti meg a Magyar Köztársaság területén állandó

       lakóhellyel rendelkező tulajdonost, illetve vagyoni értékű jog jogosultját.


(2) Adómentes az önkormányzat külterületén és különleges külterületén (zártkertben) lévő építmény.[2]

                           3.   Az adó alapja, mértéke


         

                                                        3.§  1. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


  1. Az adó évi mértéke a hasznos alapterület minden egész m2-re után 900,- Ft.


(3)[3]
                              4. Az adó bevallása, megállapítása és megfizetése          4. §[4]


 A bevallási, bejelentési kötelezettségre, az adó megfizetésére, valamint az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990.évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.                   5. Záró rendelkezések

                                                                         

                                                                       5.§


  1.  Ezen  rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.
  2. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

      (3)-(5)[5]


                            Szőllősi Tiborné sk.                           Termecz Marianna sk.

                      polgármester                                               körjegyzőA rendelet kihirdetve: 2003. december 01-én


                                                                 

                                                                       Termecz Marianna sk.

                                                                      körjegyző[1]

Módosította: 12/2015.(XI.18.) önk. rend. 1. §-a. Hatályos: 2015. XI.19-től.

[2]

Módosította: 12/2015.(XI.18.) önk. rend. 2. §-a. Hatályos: 2015. XI.19-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 12/2015.(XI.18.) önk. rend. 4. §-a. Hatálytalan: 2015. XI.19-től.

[4]

Szövegét megállapította: 12/2015.(XI.18.) önk. rend. 3. §-a. Hatályos: 2015. XI.19-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte: 12/2015.(XI.18.) önk. rend. 4. §-a. Hatálytalan: 2015. XI.19-től.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!