nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályai

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12//2015.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályai
Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1.§            (1)   Kedvtelésből tartott állatok, különösen ebek futtatására a képviselő-testület  nem jelöl ki területet.

(2)  A kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó jogszabályokat az  állattartóknak maradéktalanul be    kell tartani.


2.§            Ez a rendelet 2015. július 1. napján  lép hatályba.
                                    Polyák István Vilmos                                        Némethné dr. Jenei Éva

                                           polgármester                                                          jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre: 2015. június 8. napjától 2015. június 26. napjáig kifüggesztettem.

Észrevétel, bejelentés, vélemény: nem érkezett.


Szabadbattyán, 2015. június 27.


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!