nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2019-12-31
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az építményadóról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete reklámhordozók esetében építményadót vezet be.


2. § Az adó mértéke a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal - számított felülete után 12.000,-Ft/m2/év.


3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!