nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 9/2014 (XI.5..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-06 -tól
Orosztony község képviselő testületének 9/2014 (XI.5..) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2010 .(XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2010 .(XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálta, és annak módosítása tárgyában a következőket rendeli el:  1. §     A Rendelet 1.-2. függeléke helyébe e rendelet 1.-2. függeléke lép.

                                               


 Záró rendelkezések


  1. §


  1.  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
               Baloghné dr. Andel Zsuzsanna sk.                                                                Szőllősi Tiborné sk.                                                jegyző                                                                                       polgármester
        Kihirdetve: 2014. november 5-én


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Baloghné dr. Andel Zsuzsanna sk.

                                              jegyző 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


                                                          


Csatolmányok

Megnevezés méret
Képviselő-testület
10.38 KB
Ügyrendi Bizottság
7.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!