nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 8/2014 (IX.24..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-04 -tól
Orosztony község képviselő testületének 8/2014 (IX.24..) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelete a házasságkötés hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

Orosztony Község Önkormányzata Képviselőtestületének az 5/2017.(V.3.) önk. rendelettel módosított 8/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelete a házasságkötés hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

(Egységes szerkezetben, a módosítás dőlt betűvel jelölve)


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján az anyakönyvi eljárásról szóló 18.,19. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:                                                                                1.§


(1) Házasság hivatali helyiségen, valamint munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötés iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.[1]

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésben foglalt feltételeket biztosítják, kötelezettségeket vállalják és e rendelet 2. §-ában meghatározott díjat megfizetik.

(4) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli közreműködésének az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18-19. §-aiban, valamint e rendeletben meghatározott feltételei fennállása esetén, hivatali munkanapokon 18,00 óráig, szombaton 8-17,00 óráig terjedő időben csak az anyakönyvvezetők egyidejű akadályoztatása miatt lehet az engedély iráni kérelmet elutasítani.                                                                                 2.§(1) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás igénybevevője 5.000,- Ft díjat köteles megfizetni. [2]

(2) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás igénybevevője 10.000,- Ft díjat köteles megfizetni.[3]

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés előtt, az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.[4]

(4) Nem kell az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat megfizetni, - ha a házasságkötésre a házasuló egészségi állapota miatt – csak annak tartózkodási helyén kerülhet sor.                                                                               3.§(1) Hivatali munkaidőn kívül a hivatali helységben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt  bruttó 8.000,- Ft[5] díjazás illeti meg.[6]

(2) Hivatali munkaidőn kívül, nem a hivatali helységben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvezetőt   bruttó 10.000,- Ft[7] díjazás illeti meg. [8]
                                                                               4. §                                               Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


          Baloghné dr. Andel Zsuzsanna                                                         Szőllősi Tiborné

                    jegyző                                                                                    polgármesterKihirdetve: 2014. szeptember 24.Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                jegyző[1]

Megállapította: 5/2017.(V.3.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017. május 4-től.

[4]

Módosította: 5/2017.(V.3.) önk. rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017. május 4-től.

[5]

Módosította: 5/2017.(V.3.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017. május 4-től.

[6]

Módosította: 5/2017.(V.3.) önk. rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017. május 4-től.

[7]

Módosította: 5/2017.(V.3.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017. május 4-től.

[8]

Módosította: 5/2017.(V.3.) önk. rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017. május 4-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!