nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-01 - 2015-08-02
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2015. (VII.31.)  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményének kikérésével -  a következőket rendeli el:  


1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálya, és az azt követő napon hatályát veszti.Polyák István Vilmos                                   Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                           jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre: 2015. július 12. napjától 2015. július 28. napjáig kifüggesztettem.

Észrevétel, bejelentés, vélemény: nem érkezett.


Szabadbattyán, 2015. július 31.


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző  1. melléklet a 15/2015. (VII.31.) önkormányzati rendeletheza házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj óradíjaA

B

C

D


Az ellátást kérő jövedelem a nyugdíjminimum %-ában

Összegek

Ft-ban

Fizetendő gondozási díj:

Ft/fő/óra

1

0 – 100 %

0 -28.500,-Ft

350

2

101 – 150 %

 28.501 – 42.750,-Ft

410

3

151 – 200 %

42.751 – 57.000,-Ft

470

4

201 - 245 %

57.001 – 69.285,-Ft

530

5

246 %

69.286,- Ft

590Csatolmányok

Megnevezés méret
15/2015.(VII.31.)
80.23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!