nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-15 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete


az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az „egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást végző orvos és védőnő, „az egészségügyi  alapellátásról „ szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint „az egészségügyben működő szakmai kamarákról” szóló 2006. évi XCVII. törvény 2.§ d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével -, a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményével -   a következőket rendeli el.

  1. §. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat  az egészségügyi alapellátás körében

a) háziorvosi,

b) házi gyermekorvosi,

d) fogorvosi,

f) védőnői, és

g) iskola-egészségügyi

alapellátásról gondoskodik.

2.§  Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a  háziorvosi alapellátásról két körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzeteihez tartozó utcák felsorolását  az 1/a , és 1/b melléklet tartalmazza.

3.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzeteihez  tartozó utcák felsorolását a 2.   melléklet tartalmazza.

4.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a fogorvosi ellátásról két körzetben gondoskodik. A fogorvosi ellátás körzeteihez tartozó utcák felsorolását a 3/a. és 3/b.  melléklet tartalmazza.

5.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a védőnői ellátásról két körzetben gondoskodik. A védőnői ellátás körzeteihez tartozó utcák felsorolását a  4/a és 4/b. melléklet tartalmazza.

6.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben gondoskodik. Az iskola-egészségügy  körzetéhez  tartozó nevelési-oktatási intézmény megnevezését  az 5. melléklet tartalmazza.

7.§ (1)     Ez a rendelet a kihirdetése  napján  lép hatályba.

      (2)     Hatályát veszti Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének   az     orvosi körzetek kialakításáról szóló 20/2015. (X.15.) önkormányzati rendelet


              Polyák István Vilmos                                                Némethné dr. Jenei Éva

                           polgármester                                                                     jegyző
Záradék:                                                                                                                    

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban kifüggesztéssel 2017. február 15. napján kihirdettem.

Némethné dr. Jenei Éva – jegyző1/a melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán I. számú háziorvosi körzet                                                                               


Akácfa utca

Ábrahám tanya

Árpád utca 43-ig páratlan oldal és 44-ig páros oldal

Balatoni út

Barátság utca

Battyáni utca

Bem József utca

Csíkvár tér

Csók István utca

Damjanich utca

Malom utca

 Emmaróza: Ezerjó dűlő, Határ dűlő, Izabella dűlő, Kápolna dűlő, Leányka dűlő, Muskotály dűlő,

                    Napsugár dűlő, Pokol dűlő, Szivárvány dűlő, Szürkebarát dűlő  

Erzsébet tér

Felsősomlyó puszta

Hársfa utca

Iskola utca

Jókai köz

Jókai telep

Jókai utca

József Attila utca

Kertész utca

Kölcsey utca

Kula tér

Liget utca

Máriatelep utca

Nádor utca

Nefelejcs utca

Péterbánkút utca

Rákóczi utca

Sport utca

Szabadság utca

Széchenyi utca

Telek utca páros oldal

Tilos puszta

Ujvári major

Vasútállomás

Vasút utca

Veres Péter utca

Villanytelep
1/b melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán II. házi orvosi körzet


Ady Endre utca

Arany János utca

Árpád utca 45-től végig páratlan oldal és 44/a-tól végig páros oldal

Béke utca

Dobó utca

Dózsa György utca

Gárdonyi Géza utca

Ifjúság utca

Irinyi utca

Kossuth utca

Mártírok utca

Móricz Zsigmond utca

Petőfi utca

Platánfa utca

Rózsa Ferenc utca

Ságvári Endre utca

Szabadság tér

Sziget utca

Táncsics utca

Telek utca páratlan oldal

Vasvári Pál utca

Vörösmarty utca

Petőfi köz
  1. melléket az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Házi gyermekorvosi körzet                                                                      


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának teljes közigazgatási területe (kül- és belterület egyaránt)

3/a melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Szabadbattyán  I. számú fogorvosi körzet                                                                                     


Ady Endre utca

Arany János utca

Árpád utca 45-től végig páratlan oldal és 44/a-tól végig páros oldal

Béke utca

Dobó utca

Dózsa György utca

Emmaróza: Ezerjó dűlő, Határ dűlő, Izabella dűlő, Kápolna dűlő, Leányka dűlő, Muskotály dűlő,

                    Napsugár dűlő, Pokol dűlő, Szivárvány dűlő, Szürkebarát dűlő              

Gárdonyi Géza utca                                                                                    Vasvári utca

Ifjúság utca                                                                                                      Vörösmarty utca

Irinyi utca                                                                                                         Petőfi köz

Kossuth utca                                                                                                                                                 

Mártírok útja

Móricz Zsigmond utca

Petőfi utca

Platánfa utca

Rózsa utca

Sárvári utca

Szabadság tér

Sziget utca

Táncsics Mihály utca

Telek utca páratlan oldal

Tilos puszta3/b. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán II. számú fogorvosi körzet


Akácfa utca

Ábrahám tanya

Árpád utca 43-ig páratlan oldal és 44-ig páros oldal

Balatoni út

Barátság utca

Battyáni utca

Bem József utca

Csíkvár tér

Csók István utca

Damjanich utca

Malom utca

Erzsébet tér

Felsősomlyó puszta

Hársfa utca

Ipar utca

Iskola utca

Jókai köz

Jókai telep

Jókai utca

József Attila utca

Kertész utca

Kölcsey utca

Kula tér

Lajostelep puszta

Liget utca

Máriatelep utca

Nádor utca

Nefelejcs utca

Péterbánkút utca

Rákóczi utca

Sport utca

Szabadság utca

Széchenyi utca

Telek utca páros oldal

Ujvári major

Vasútállomás

Vasút utca

Veres Péter utca

Villanytelep

                              


4/a. melléklet az 5/2017. (II.15.)  önkormányzati rendelethez

      Szabadbattyán I. számú   védőnői körzet                                                                 


Ady Endre u.                                     Iskola u.                                               Sárvári u.

Akácfa u.                                            Jókai köz                                            Szabadság u.

Arany János u.                                  Jókai telep                                       Széchenyi u.

Árpád u.                                             Jókai u.                                                               Sziget u.

Balatoni út                                        József Attila u                                  Telek u.

Barátság u.                                        Kertész u.                                          Veres Péter u.

Béke u.                                                               Kölcsey u.                                          Vörösmarty u.

Bem József u.                                   Kula tér                                                               Ábrahám tanya

Csíkvár tér                                         Liget u.                                                Felsősomlyó puszta

Csók István u.                                   Malom u.                                           Lajostelep puszta

Damjanich u.                                    Máriatelep u.                                   Tilos puszta

Dobó István u.                                  Móricz Zsigmond u.                       Ujvári major

Erzsébet tér                                      Nádor u.                                             Vasútállomás

Gárdonyi Géza u.                            Nefelejcs u.                                      Villanytelep

Hársfa u.                                             Rákóczi u.                                          Vasút u.

Ifjúság u.                                            Rózsa u.

Ipar u.                                                  Sport u.


Szabadbattyáni  Cifrakert  Óvoda Szabadbattyán, Árpád u. 40-44.

                                                                                                                            
4/b. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

       Szabadbattyán II. számú védőnői körzet
Battyáni u.                                         Platánfa u.                                         Kápolna dűlő

Dózsa György u.                              Szabadság tér                                   Leányka dűlő

Irinyi u.                                                               Táncsics Mihály u.                          Muskotály dűlő

Kossuth u.                                         Vasvári Pál u.                                   Napsugár dűlő

Mártírok útja                                    Ezerjó dűlő                                        Pokol dűlő

Péterbánkút u.                                Határ dűlő                                         Szivárvány dűlő

Petőfi u.                                             Izabella dűlő                                    Szürkebarát dűlő

Petőfi köz
5. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

      Szabadbattyán iskola-egészségügyi körzethez tartozó köznevelési intézmény

      ( II. számú védőnői körzet)


  1. Batthyány Lajos Általános Iskola 8151. Szabadbattyán, Iskola u. 7.

 
Csatolmányok

Megnevezés méret
5/2017.(II.15.)
265.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!