nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 - 2020-03-31
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 41.§ (1), 94.§ (2), 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. A rendelet célja


1.§ Az intézményi élelmezési nyersanyagnormák, valamint a fizetendő intézményi térítési díjak mértékének meghatározása, és a térítési díjkedvezmények megállapítása.


2. A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya Magyargéc közigazgatási területén a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha által biztosított gyermek-, szünidei-, és vendégétkeztetést igénybe vevőkre terjed ki. 


3. Intézményi élelmezési nyersanyagnormák megállapítása


3. § (1)   Óvodában napi háromszori étkezés                 278 Ft/nap

(2)   Általános Iskolában

a) tízórai                                                           50 Ft/nap

            b) ebéd                                                           240 Ft/nap

            c) uzsonna                                                       72 Ft/nap

(3)   Felnőtt étkeztetés

            a) tízórai                                                          100 Ft/nap

            b) uzsonna                                                       100 Ft/nap

            c) ebéd                                                            300 Ft/nap

(4) Szünidei gyermekétkeztetés                                     240 Ft/nap

(5)[1] Nyári táborozás (négyszeri étkezéssel)                 412 Ft/nap


4. A térítési díj megállapítása


4. § (1)   Gyermekétkeztetés esetében a térítési díj összege a kerekítés szabályait alkalmazva

            a) óvodában                                       278 Ft/nap+ÁFA=355 Ft/nap

            b) Általános Iskolában                                  

                 ba) napi háromszori étkezés           362 Ft/nap+ÁFA=460 Ft/nap

                 bb) menza                                     240 Ft/nap+ÁFA=305 Ft/nap

                 bc) tízórai+ebéd                             290 Ft/nap+ÁFA=370 Ft/nap

            c)[2] Nyári táborozás négyszeri étkezéssel

    Nyersanyagnorma:                         412 Ft/nap

    Rezsi költség                                651 Ft/nap

    ÁFA 27%                                      287 Ft/nap

    Összesen:                                 1.350 Ft/nap

    Szállítás                                       150 Ft/adag (ÁFÁ-val)

(2) Vendégétkeztetés - az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal alkalmazásban állók, a magyargéci általános iskolában dolgozók, valamint a helyi egyház képviselője részére

a) A szolgáltatás önköltsége a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összegével azonos.

            Nyersanyagnorma                              300 Ft/nap

            Rezsi költség                                     301 Ft/nap

            Összesen:                                         601 Ft/nap

A kerekítés szabályait alkalmazva a felnőtt étkeztetés térítési díja 600 Ft/fő/nap.

b) Az önkormányzat alkalmazásában állók részére a napi egyszeri meleg ebéd személyi térítési díja 400 Ft/fő/nap.

c) A külső vendégétkeztetés térítési díja az önköltség ÁFA-val növelt összegével azonos.

Az önköltség a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összegével azonos.

            Nyersanyagnorma                             300 Ft/nap

            Rezsi költség                                    301 Ft/nap

            ÁFA 27%                                          162 Ft/nap

            Összesen:                                        763 Ft/nap

A kerekítés szabályait alkalmazva a szociálisan nem rászorulók térítési díja 765 Ft/fő/nap.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót (27%).


5. Kedvezmények megállapítása


  1. § (1) Az önkormányzat az általános iskolában a 3. § (1) bekezdés ba) vagy bc) pontja szerinti étkeztetés valamelyikét igénybe vevő gyermek részére 65 Ft/fő/nap térítési díjkedvezményt biztosít, amennyiben

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (2) bekezdés b) - c) pontjában meghatározott kedvezményekre jogosult vagy

b) a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezményekre nem jogosult.

(2) Az önkormányzat az óvodában a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezményekre nem jogosult gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a napi háromszori étkezést.


6. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet.
[1]

Szövegbe iktatta a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. május 30-tól.

[2]

Szövegbe iktatta a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. május 30-tól.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!