nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 279 993 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               446 011 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                           166 018 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


a) Működési kiadások összesen:                                                                           237 667 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                               34 433 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                                    6 223 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                             55 095 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     3 414 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás                                      34 155 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre              97 288 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                                   0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés:                                                7 059 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:              42 326 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások:                                                                                              8 659 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                     33 667 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                              0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                      0 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                                                                0 Ft


  1. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            


5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 9 főben hagyja jóvá.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 166 018 210 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 614 651 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs a 11. melléklet szerint.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról képviselő-testület év közben döntött.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követően elszámoltak.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth László                                                                                Mestyán Valéria

                            polgármester                                                                                   címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. május 30-án.Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2018. évi zárszámadás
2.47 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!