nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-10 - 2020-04-11
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet és a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen jogszabály 94. § (1) bekezdésében és 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati módosítására; valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  92. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelete módosítására a következőket rendeli el:


1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (6) A bölcsődei ellátás keretében az alapellátásba tartozó gondozásáért, az alapellátáson túli szolgáltatásokért valamint az alapellátáson túli szolgáltatások mellett igénybevett gyermekétkeztetésért az 1. melléklet szerinti személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj, melynek összegeit a 2. melléklet tartalmazza. Az alapellátásba tartozó étkezésért fizetendő térítési díj részletes szabályait az önkormányzat külön rendelete határozza meg.”


2. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. §


A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


Záró rendelkezések


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.dr. Filipsz Andrea sk. Cserdiné Németh Angéla sk.

          jegyző                       polgármester  1. melléklet a 7/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelethez


1. melléklet a 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelethezBölcsődei ellátás keretében nyújtott szolgáltatások személyi térítési díjai

1.

Bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjakA

B

C

1.1

Az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem

Gondozási díj
(Ft/nap)

De legfeljebb az ellátott gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem 25 %-a, illetve, ha a gyermek ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül 20 % -a.

1.2

75.000 Ft alatt

150  

1.3

75.001 Ft - 130.000 Ft

200  

1.4

130.001 Ft - 160.000 Ft

300  

1.5

160.001 Ft felett

400  

2.

Alapellátáson túli szolgáltatások személyi térítési díjai


A

B

2.1

Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet

300 Ft/óra

2.2

Bölcsődei játszócsoport

600 Ft/2 óra

2.3

Bölcsődei sószoba-használat

130 Ft/30 perc

3.

Alapellátáson túli szolgáltatások mellett gyermekétkeztetés személyi térítési díjai (Ft/nap)


A

B


Megnevezés

Normál étkezés

Diétás étkezés

3.1

Reggeli

140

259  

3.2

Tízórai

51

97  

3.3

Ebéd

490

908  

3.4

Uzsonna

171

319  

3.5

4-szeri étkezés

852

1 583  


2. melléklet a 7/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelethez


2. melléklet a 41/2003. (XII. 8.) önkormányzati rendelethezBölcsődei ellátás keretében nyújtott szolgáltatások
intézményi térítési díjai

A

B


Szolgáltatás megnevezése

Intézményi térítési díj

1.

Bölcsődei gondozás

430 Ft/nap

2.

Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet

460 Ft/óra

3.

Bölcsődei játszócsoport

925 Ft/2 óra

4.

Bölcsődei sószoba-használat

230 Ft/30 perc3. melléklet a 7/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelethez


2. melléklet a 7/2005. (IV.4.) önkormányzati rendelethez


Intézményi és személyi térítési díjak

1. Szociális étkeztetés - intézményi térítési díj normál étkezés
A

B

C

DÉtkeztetés módja

Időseket Segítő Szolgálat -               Arany J.utca

Időseket Segítő Szolgálat - Klebelsberg K.utca

Időseket Segítő Szolgálat - Kontyfa u. /Pajtás étterem


1.

Ebéd elvitellel

755 Ft/nap

775 Ft/nap

1 050 Ft/nap


2.

Ebéd házhozszállítással

595 Ft/nap

595 Ft/nap

595 Ft/nap


3.

Ebéd helyben fogyasztással

760 Ft/nap

790 Ft/nap

1 065 Ft/nap


4.

Reggeli  + ebéd helyben fogyasztással

1 035 Ft/nap

1 060 Ft/nap

1 340 Ft/nap

2. Szociális étkeztetés  - intézményi térítési díj diétás étkezés
A

B

C

DÉtkeztetés módja

Időseket Segítő Szolgálat -               Arany J.utca

Időseket Segítő Szolgálat - Klebelsberg K.utca

Időseket Segítő Szolgálat - Kontyfa u. /Pajtás étterem


1.

Ebéd elvitellel

1 135 Ft/nap

1 155 Ft/nap

1 425 Ft/nap


2.

Ebéd házhozszállítással

970 Ft/nap

970 Ft/nap

970 Ft/nap


3.

Ebéd helyben fogyasztással

1 135 Ft/nap

1 165 Ft/nap

1 440 Ft/nap


4.

Reggeli  + ebéd helyben fogyasztással

1 545 Ft/nap

1 575 Ft/nap

1 850 Ft/nap

 3. Szociális egyszeri étkeztetés (normál és diétás ebéd) - személyi térítési díj elvitel, házhozszállítás, helyben fogyasztás esetén 2020. október 1-től


A

B

C

Személyi térítési díj
Ellátott havi nettó jövedelme

Normál étkezés

Diétás étkezés1.

28.500 Ft alatt

90 Ft/nap

140 Ft/nap2.

28.501 Ft - 57.000 Ft

160 Ft/nap

240 Ft/nap3.

57.001 Ft - 71 250 Ft

230 Ft/nap

350 Ft/nap4.

71 251 Ft - 99.750 Ft

340 Ft/nap

510 Ft/nap5.

99.751 Ft - 128.250 Ft

450 Ft/nap

670 Ft/nap6.

128.251 Ft - 142.500 Ft

500 Ft/nap

750 Ft/nap7.

142.501 Ft felett

595 Ft/nap

900 Ft/nap
De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a

4. Szociális kétszeri étkeztetés (normál és diétás reggeli + ebéd) - személyi térítési díj  helyben fogyasztás esetén 2020. október 1-tőlA

B

C

Személyi térítési díj
Ellátott havi nettó jövedelme

Normál étkezés

Diétás étkezés1.

28.500 Ft alatt

170 Ft/nap

220 Ft/nap2.

28.501 Ft - 57.000 Ft

260 Ft/nap

340 Ft/nap3.

57.001 Ft - 71 250 Ft

330 Ft/nap

450 Ft/nap4.

71 251 Ft - 99.750 Ft

440 Ft/nap

610 Ft/nap5.

99.751 Ft - 128.250 Ft

550 Ft/nap

770 Ft/nap6.

128.251 Ft - 142.500 Ft

650 Ft/nap

900 Ft/nap7.

142.501 Ft felett

800 Ft/nap

1200 Ft/nap
De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a


5. Házi segítségnyújtás - intézményi térítési díj

A

BHázi segítésnyújtás módja

Intézményi térítési díj


1.

Szociális segítés

2 290 Ft/óra


2.

Személyi gondozás

2 140 Ft/óra

6. Házi segítségnyújtás - személyi térítési díj 2020. október 1-től

A

B

C

DEllátott havi jövedelme

Szociális segítés

Személyi gondozás

De legfeljebb a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének a 25 %-a


1.

28.500 Ft alatt

100 Ft/óra

150 Ft/óra


2.

28.501 Ft - 57.000 Ft

200 Ft/óra

300 Ft/óra


3.

57.001 Ft - 71 250 Ft

400 Ft/óra

500 Ft/óra


4.

71 251 Ft - 99.750 Ft

600 Ft/óra

700 Ft/óra


5.

99.751 Ft - 128.250 Ft

800 Ft/óra

900 Ft/óra


6.

128.251 Ft - 142.500 Ft

1 000 Ft/óra

1 100 Ft/óra


7.

142.501 Ft felett

1 200 Ft/óra

1 300 Ft/óra


7. Gondozó Ház intézményi térítési díj

A

B

C


1.

Intézményi térítési díj bentlakásos ellátás és háromszori normál étkezés (reggeli + ebéd + vacsora) eseténÉtkezés

Bentlakásos ellátás

Összesen1 415 Ft/nap

4 290 Ft/nap

5 705 Ft/nap


2.

Intézményi térítési díj bentlakásos ellátás és háromszori diétás étkezés (reggeli + ebéd + vacsora) eseténÉtkezés

Bentlakásos ellátás

Összesen2 065 Ft/nap

4 290 Ft/nap

6 355 Ft/nap

8. Gondozó Ház személyi térítési díj 2020. október 1-től
A

B

C


1.

Személyi térítési díj bentlakásos ellátás és háromszori normál étkezés (reggeli + ebéd + vacsora) eseténÉtkezés

Bentlakásos ellátás

Összesen1 415 Ft/nap

4 290 Ft/nap

5 705 Ft/nap


2.

Személyi térítési díj bentlakásos ellátás és háromszori diétás étkezés (reggeli + ebéd + vacsora) eseténÉtkezés

Bentlakásos ellátás

Összesen2 065 Ft/nap

4 290 Ft/nap

6 355 Ft/napDe legfeljebb az ellátott havi jövedelmének 60 %-a9. Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díj

A

B


1.

Intézményi térítési díj

495 Ft/nap

10. Időskorúak nappali ellátása személyi térítési díj 2020. október 1-től
A

BEllátott havi jövedelme1.

71.250 Ft alatt

20 Ft/nap


2.

71.251 Ft -142.500 Ft

40 Ft/nap


3.

142.501 Ft felett

60 Ft/napDe legfeljebb az ellátott havi jövedelmének a 15 %-a az étkezés igénybevétele nélküli napközbeni tartózkodás, és 30 %-a a napközbeni tartózkodás és az étkezés együttes igénybevétele esetén
11. Demens személyek nappali ellátása intézményi térítési díj
A

B

C


1.

Intézményi térítési díj nappali ellátás és egyszeri normál étkezés (ebéd) eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen965 Ft/nap

1 815 Ft/nap

2 780 Ft/nap


2.

Intézményi térítési díj nappali ellátás és kétszeri normál étkezés (reggeli + ebéd)  eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen1 240 Ft/nap

1 815 Ft/nap

3 055 Ft/nap


3.

Intézményi térítési díj nappali ellátás és egyszeri diétás étkezés (ebéd) eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen1 340  Ft/nap

1 815 Ft/nap

3 155  Ft/nap


4.

Intézményi térítési díj nappali ellátás és kétszeri diétás étkezés (reggeli + ebéd) eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen1 750  Ft/nap

1 815 Ft/nap

3 565  Ft/nap


12. Demens személyek nappali ellátás  - Személyi térítési díj nappali ellátás és egyszeri normál  étkezés (ebéd) esetén 2020. október 1-től


A

B

C

D

EEllátott havi nettó jövedelme

Nappali ellátás

Egyszeri  (ebéd) étkezés

Nappali ellátás és 1 x étkezés

De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a


1.

57.000 Ft alatt

térítésmentes

300 Ft/nap

300 Ft/nap


2.

57.001 Ft - 71.250 Ft

400 Ft/nap

400 Ft/nap


3.

71.250 Ft - 99.750 Ft

500 Ft/nap

500 Ft/nap


4.

99.751 Ft - 128.250 Ft

600 Ft/nap

600 Ft/nap


5.

128.251 Ft felett

700 Ft/nap

700 Ft/nap

13. Demens személyek nappali ellátás - Személyi térítési díj nappali ellátás és kétszeri normál étkezés (reggeli + ebéd) esetén 2020. október 1-től


A

B

C

D

EEllátott havi nettó jövedelme

Nappali ellátás

Kétszeri (reggeli + ebéd) étkezés

Nappali ellátás és 2 x étkezés

De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a


1.

57.000 Ft alatt

térítésmentes

400 Ft/nap

400 Ft/nap


2.

57.001 Ft - 71.250 Ft

500 Ft/nap

500 Ft/nap


3.

71.250 Ft - 99.750 Ft

600 Ft/nap

600 Ft/nap


4.

99.751 Ft - 128.250 Ft

700 Ft/nap

700 Ft/nap


5.

128.251 Ft felett

800 Ft/nap

800 Ft/nap
14. Demens személyek nappali ellátás  - Személyi térítési díj nappali ellátás és egyszeri diétás étkezés (ebéd) esetén 2020. október 1-től


A

B

C

D

EEllátott havi nettó jövedelme

Nappali ellátás

Egyszeri  (ebéd) étkezés

Nappali ellátás és 1 x étkezés

De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a


1.

57.000 Ft alatt

térítésmentes

400 Ft/nap

400 Ft/nap


2.

57.001 Ft - 71.250 Ft

500 Ft/nap

500 Ft/nap


3.

71.250 Ft - 99.750 Ft

600 Ft/nap

600 Ft/nap


4.

99.751 Ft - 128.250 Ft

700 Ft/nap

700 Ft/nap


5.

128.251 Ft felett

800 Ft/nap

800 Ft/nap

15. Demens személyek nappali ellátás - Személyi térítési díj nappali ellátás és kétszeri diétás étkezés (reggeli + ebéd)  esetén 2020. október 1-től


A

B

C

D

EEllátott havi nettó jövedelme

Nappali ellátás

Kétszeri (reggeli + ebéd) étkezés

Nappali ellátás és 2 x étkezés

De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a


1.

57.000 Ft alatt

térítésmentes

500 Ft/nap

500 Ft/nap


2.

57.001 Ft - 71.250 Ft

600 Ft/nap

600 Ft/nap


3.

71.250 Ft - 99.750 Ft

700 Ft/nap

700 Ft/nap


4.

99.751 Ft - 128.250 Ft

800 Ft/nap

800 Ft/nap


5.

128.251 Ft felett

900 Ft/nap

900 Ft/nap


16. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményi térítési díj
A

B

C

D

E


1.

Intézményi térítési díj nappali ellátás és kétszeri normál étkezés (reggeli + ebéd) eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen1 410 Ft/nap

9 090 Ft/nap

10 500 Ft/nap


2.

Intézményi térítési díj nappali ellátás és kétszeri diétás étkezés (reggeli + ebéd) eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen1 925 Ft/nap

9 090 Ft/nap

11 015 Ft/nap

17. Értelmi Fogyatékosak  Napközi Otthona személyi térítési díj nappali ellátás és kétszeri normál étkezés esetén 2020. október 1-től


A

B

C

D

EEllátott havi nettó jövedelme

Nappali ellátás

Kétszeri (reggeli + ebéd) étkezés

Nappali ellátás és 2 x étkezés

De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a


1.

57.000 Ft alatt

100 Ft/nap

400 Ft/nap

500 Ft/nap


2.

57.001 Ft - 71.250 Ft

150 Ft/nap

500 Ft/nap

650 Ft/nap


3.

71.250 Ft - 99.750 Ft

200 Ft/nap

600 Ft/nap

800 Ft/nap


4.

99.751 Ft - 128.250 Ft

250 Ft/nap

700 Ft/nap

950 Ft/nap


5.

128.251 Ft felett

300 Ft/nap

800 Ft/nap

1 100 Ft/nap18. Értelmi Fogyatékosak  Napközi Otthona személyi térítési díj nappali ellátás és kétszeri diétás étkezés esetén 2020. október 1-től


A

B

C

D

EEllátott havi nettó jövedelme

Nappali ellátás

Kétszeri (reggeli + ebéd) étkezés

Nappali ellátás és 2 x étkezés

De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a


1.

57.000 Ft alatt

100 Ft/nap

500 Ft/nap

600 Ft/nap


2.

57.001 Ft - 71.250 Ft

150 Ft/nap

600 Ft/nap

750 Ft/nap


3.

71.250 Ft - 99.750 Ft

200 Ft/nap

700 Ft/nap

900 Ft/nap


4.

99.751 Ft - 128.250 Ft

250 Ft/nap

800 Ft/nap

1 050 Ft/nap


5.

128.251 Ft felett

300 Ft/nap

900 Ft/nap

1 200 Ft/nap19. Fejlesztő Gondozó Központ intézményi térítési díj
A

B

C


1.

Intézményi térítési díj nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy esetében háromszori normál étkezés  (reggeli + ebéd + uzsonna) eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen1 965 Ft/nap

8 760 Ft/nap

10 725 Ft/nap


2.

Intézményi térítési díj nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy esetében háromszori diétás étkezés (reggeli + ebéd + uzsonna) eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen2 595 Ft/nap

8 760 Ft/nap

11 355 Ft/nap


3.

Intézményi térítési díj nappali rendszerű oktatásban részt vevő személy esetében háromszori normál étkezés (reggeli + ebéd + uzsonna) eseténÉtkezés

Nappali ellátás

Összesen745 Ft/nap

8 760 Ft/nap

9 505 Ft/nap

4.

Intézményi térítési díj nappali rendszerű oktatásban részt  vevő személy esetében háromszori diétás étkezés (reggeli + ebéd + uzsonna) esetén1 080 Ft/nap

8 760 Ft/nap

9 840 Ft/nap
20. Fejlesztő Gondozó Központ személyi térítési díj nappali rendszerű oktatásban részt vevő személy  esetén 2020. október 1-tőlA

BNappali rendszerű oktatásban rést vevő személy nappali ellátás

100 Ft/nap
21. Fejlesztő Gondozó Központ személyi térítési díj nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy normál  háromszori étkezés esetén 2020. október 1-tőlA

B

CEllátott havi nettó jövedelme

Nappali ellátás

Háromszori étkezés (reggeli+ebéd+
uzsonna)

Nappali ellátás és 3 x étkezés

De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a


1.

57.000 Ft alatt

100 Ft/nap

500 Ft/nap

600 Ft/nap


2.

57.001 Ft - 71.250 Ft

150 Ft/nap

600 Ft/nap

750 Ft/nap


3.

71.250 Ft - 99.750 Ft

200 Ft/nap

700 Ft/nap

900 Ft/nap


4.

99.751 Ft - 128.250 Ft

250 Ft/nap

800 Ft/nap

1 050 Ft/nap


5.

128.251 Ft felett

300 Ft/nap

900 Ft/nap

1 200 Ft/nap

22. Fejlesztő Gondozó Központ személyi térítési díj nappali rendszerű oktatásban részt nem vevő személy diétás  háromszori étkezés esetén 2020. október 1-tőlA

B

CEllátott havi nettó jövedelme

Nappali ellátás

Háromszori étkezés (reggeli+ebéd+
uzsonna)

Nappali ellátás és 3 x étkezés

De legfeljebb az ellátott havi nettó jövedelmének 30 %-a


1.

57.000 Ft alatt

100 Ft/nap

600 Ft/nap

700 Ft/nap


2.

57.001 Ft - 71.250 Ft

150 Ft/nap

700 Ft/nap

850 Ft/nap


3.

71.250 Ft - 99.750 Ft

200 Ft/nap

800 Ft/nap

1 000 Ft/nap


4.

99.751 Ft - 128.250 Ft

250 Ft/nap

900 Ft/nap

1 150 F/nap


5.

128.251 Ft felett

300 Ft/nap

1 000 Ft/nap

1 300 Ft/nap
Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
36.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!