nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről


Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §             A rendelet hatálya Szabadbattyán Nagyközség  közigazgatási határán belül található, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján működő üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.2. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendje2. §   A vendéglátó üzletek 

a) vasárnaptól – csütörtökig 22. 00 óra és másnap reggel 6.00 óra

b) pénteken hajnali 2.00 óra és reggel 6. óra és

c) szombaton hajnali 3.000 és reggel 6 óra között

 nem tarthatnak  nyitva.


3. §            A vendéglátó üzletek évente legfeljebb három alkalommal tarthatnak – a polgármesternek  előre legalább öt nappal bejelentett - olyan rendezvényt, mely esetében a rendeletben foglalt nyitvatartási korlátozásokat nem kell alkalmazni.


4. §           A rendeletben foglalt nyitvatartási korlátozások a vendéglátó üzletben rendezett zártkörű lakodalmak, esküvők, az önkormányzat által szervezett rendezvények alkalmára, továbbá december 31. (szilveszter) és január 1. (újév) napjára nem vonatkoznak.


3. A kereskedelmi üzletek éjszakai nyitvatartási rendje


5. §          Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a kereskedelmi üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának rendjét nem szabályozza.4. Felügyeleti díj


6. §           Az önkormányzat a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott felügyeleti díjat nem állapít meg.


5. Az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzése


7. §           Az önkormányzat a Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott, az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének módjára vonatkozó részletszabályokat nem állapít meg.6. Záró rendelkezések


8. §                 (1)     Ez a rendelet 2016. július 1. napján  lép hatályba.

    (2)    Hatályát veszti a felügyeleti díjról, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről szóló 39/2015. (XII.15.)  önkormányzati rendelet.

                        Polyák István Vilmos                                             Némethné dr. Jenei Éva

                             polgármester                                                                  jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szabadbattyán, 2016. június 15.

                                                                                                     Némethné dr. Jenei Éva                                                                                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
9/2016.(VI.15.) önkormányzati rendelete az üzeletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
89.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!