nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 - 2020-03-19
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete
Jászberény Város Napjának megállapításáról és a Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések adományozásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrás Bizottság, Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Jászberény Város Napjának megállapítása

1.§


(1) Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) április 3-át Jászberény Város Napjává nyilvánítja a 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat idején Jászberényben tartózkodó Kossuth Lajos és a honvéd vezérkar, valamint a győztes tápióbicskei csatába városunkból induló 23.000 magyar honvéd tiszteletére.


(2) E nap tiszteletére a város közintézményeit és közterületeit fel kell lobogózni.

II. Fejezet

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított elismerések

2.§


Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nagyra becsüli a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkáját. A Képviselő-testület a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka, életmű elismerésére az alábbi elismeréseket alapítja:


a) Jászberény Város Díszpolgára cím,

b) Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím,

c) Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem,

ca) Pro Civitate – Jászberény díj,[1]

d) Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj,

e) Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj,

f) Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj,

g) Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj,

h) Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj,

i) Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj,

j) Jászberény Város Komáromy József sajtódíj,

k) Jászberény Város Rendészeti díj,

l) Jászberény Város Mecénása díj

m)[2] Jászberény Város Környezetvédelméért Díj.


1. Jászberény Város Díszpolgára cím 

3.§


(1) A Képviselő-testület a város közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy azoknak a jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, az elismerés, a nagyrabecsülés és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen"Jászberény Város Díszpolgára" kitüntető címet adományozhatja.

(2) A Képviselő-testület évente 1 címet adományozhat.

(3) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet és emlékérmet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél, az emlékérem, valamint a Jászberény Város Díszpolgárainak Névkönyve leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A díszoklevelet és az emlékérmet a polgármester adja át.2. Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím


4.§


(1) A Képviselő-testület azoknak a nem jászberényi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel – a várost tiszteletre méltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl erősítik vagy erősítették, az elismerés, a nagyrabecsülés és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen "Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára" kitüntető címet adományozhatja.

(2) A Képviselő-testület évente 1 címet adományozhat.

(3) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet és emlékérmet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél, az emlékérem, valamint a Jászberény Város Tiszteletbeli Polgárainak Névkönyve leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A díszoklevelet és az emlékérmet a polgármester adja át.3. Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem 

5.§


(1) A Képviselő-testület a város életében, a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül "Jászberény Városért - Pro Urbe" érdemérmet adományozhat.

(2) Az érdemérem azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek:

a) a város gazdasági életében,

b) a városfejlesztésben,

c) a város közéletében,

d) a tudomány, a művészetek területén,

e) az egészségügy, oktatás, nevelés, szociális ellátás, sport területén

kiemelkedő, eredményes munkát végeztek vagy végeznek.

(3) A Képviselő-testület évente 2 érdemérmet adományozhat.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet és emlékérmet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél és az emlékérem leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető érdemérmet a polgármester adja át.


3/A. Pro Civitate – Jászberény díj[3]


5/A. §


(1) A Képviselő-testület azoknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel a várost méltóan szolgálták vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül vagy azon túl erősítik vagy erősítették, az elismerés, a nagyrabecsülés és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen "Pro Civitate – Jászberény" kitüntető díjat adományozhat.

(2)[4] A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(3)[5] A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


4.  Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj

6. §


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, példaértékű, szakmailag kimagasló munkát végző köztisztviselők munkájának elismeréseként „Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj” elismerést adományozhat.

(2) A Képviselő-testület évente 1 díjat adományozhat.

(3) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


5. Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj

7. §


(1) A Képviselő-testület a tudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a zene-, a tánc-, a színház-, a képző-, ipar- és népművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet) terén kiemelkedő színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kimagasló munkáért, valamint átfogó életmű elismeréseként „Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj” elismerést adományozhat.

(2) A Képviselő-testület évente 2 díjat adományozhat.

(3) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


6. Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj

8. §


(1) A Képviselő-testület a közoktatás területén végzett kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munka elismeréseként „Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási  díj” elismerést adományozhat.

(2) A Képviselő-testület évente 4 díjat adományozhat.

(3) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


7.  Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díj

9. §


 (1) A Képviselő-testület az egészségügy területén végzett kimagasló szakmai munka elismeréseként „Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi  díj” elismerést adományozhat.

(2) A Képviselő-testület évente 3 díjat adományozhat.

(3) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


8. Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj

10. §


(1) A Képviselő-testület a kimagasló testnevelő tanári, sportvezetői, edzői és versenyzői érdemek elismeréseként „Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj” elismerést adományozhat. A díj versenysportban, a szabadidősportban és az utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői, edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végzőknek, azon sportolóknak, akik kimagasló eredményeket értek el, vagy a testnevelés és a diáksport terén éveken keresztül kifejtett kiemelkedő sportszakmai, oktatói munkáért, maradandó értékeket nyújtó tevékenységért adományozható.

(2) A Képviselő-testület évente 2 díjat adományozhat.

(3) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


9. Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj

11. §


(1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben tevékenykedő, Jászberényben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismeréseként „Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj” elismerést adományozhat.

(2) A Képviselő-testület évente 2 díjat adományozhat.

(3) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


10. Jászberény Város Komáromy József sajtódíj

12. §


 (1) A Képviselő-testület azoknak a személyeknek, közösségeknek,  elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságíróknak a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtottak, kiemelkedő és magas színvonalú tevékenység elismeréseként „Jászberény Város Komáromy József sajtódíj” elismerést adományozhat.

(2) A Képviselő-testület évente 1 díjat adományozhat.

(3) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


11. Jászberény Város Rendészeti díj

13. §


(1) A Képviselő-testület annak a rendőrnek, aki hivatásos állományban Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a rendőrség tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként „Jászberény Város Rendészeti díj” elismerést adományozhat.

(2) A Képviselő-testület annak a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe tartozó hivatásos állományú tűzoltónak, aki Jászberény Városában teljesít szolgálatot és huzamosabb ideje a tűzmegelőzés, a tűzoltás és műszaki mentés, a polgári védelem és az iparbiztonság területén olyan tartós és kiemelkedő munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a katasztrófavédelem tekintélyét, valamint a közbizalmat, továbbá életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó, munkájának elismeréseként „Jászberény Város Rendészeti díj” elismerést adományozhat.

(3) A Képviselő-testület évente összesen 2 díjat adományozhat.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


12. Jászberény Város Mecénása díj

14. §(1) A Képviselő-testület a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként „Jászberény Város Mecénása díj” elismerést adományozhat.

(2) A Képviselő-testület évente 1 díjat adományozhat.

(3) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja adja át.


12/A. Jászberény Város Környezetvédelméért Díj[6]

14/A. §


(1) A Képviselő-testület azoknak a természetes személyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek akik, vagy amelyek a környezetvédelemért, a környezeti kultúra fejlesztéséért és a településkép alakításáért kimagasló munkát végeznek „Jászberény Város Környezetvédelméért Díj” elismerést adományozhat.

(2)[7] A Képviselő-testület évente 2 díjat adományozhat, melyből egy díj adományozható természetes személynek, egy díj pedig jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek.

(3) A díj egyénnek és közösségnek is adományozható.

(4) A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap. A díszoklevelet a polgármester írja alá. A díszoklevél leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A kitüntetés pénzjutalommal jár, melynek összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A kitüntető díjat a polgármester, vagy személyes megbízottja a Környezetvédelmi Világnapon (június 5.) adja át.


13. Adományozás rendje és az eljárási szabályok

15. §[8]


(1) A Város Napja rendezvénysorozat során:

a) Jászberény Város Díszpolgára cím,

b) Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím,

c) Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem,

d) Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj,

e) Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj,

f) Jászberény Város Gerevich Aladár sport díj,

g) Jászberény Város Komáromy József sajtódíj,

h) Jászberény Város Mecénása díj,

i) Jászberény Város Rendészeti díj,

j) Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj,

k) Jászberény Város Árpádházi Szent Erzsébet egészségügyi díj,

l) Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj


ünnepélyes keretek között kerül átadásra.


(2)[9][10] A kitüntetésekre – a Pro Civitate – Jászberény díj és a Jászberény Város Környezetvédelméért Díj kivételével – minden év november 1-ig lehet javaslatot tenni. A Jászberény Város Környezetvédelméért Díjra minden év április 30-ig lehet javaslatot tenni.


(3) A kitüntetések adományozására – a Pro Civitate – Jászberény díj kivételével – javaslatot tehet:

a) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,

b) a települési képviselők,

c) jászberényi szakmai, civil szervezetek, intézmények,

d) legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.


(4)[11] Javaslatot érvényesen kizárólag a 3. melléklet szerinti javaslattételi lapon lehet előterjeszteni írásban a polgármesterénél. Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként. A javaslati laphoz természetes személyek esetében mellékelni kell a kitüntetésre javasolt személy 5. melléklet szerinti nyilatkozatát.


(5) Az adományozás a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, a határozatot minősített többséggel kell meghozni. A Pro Civitate – Jászberény díj adományozásakor a Képviselő-testület dönt a kitüntetés átadásának időpontjáról és módjáról.


(6)[12] A Jászberény Város Díszpolgára címre, a Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára címre, a Jászberény Városért - Pro Urbe érdeméremre, Jászberény Város Mecénása díjra és a Pro Civitate – Jászberény díjra beérkezett javaslatok véleményezésére a polgármester egy legalább 3, maximum 5 főből álló munkacsoportot kér fel. A munkacsoport tagjait a polgármester a város díszpolgárai, a tiszteletbeli polgárai, a Pro Urbe érdemérmesei és a város érdekében korábban kitüntető díjban részesített jászberényi állampolgárok közül kéri fel.


(7)[13] A Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díjra, a Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díjra, a Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjra, a Jászberény Város Gerevich Aladár sport díjra, a Jászberény Város Szent Klára szociális munka díjra és a Jászberény Város Komáromy József sajtódíjra beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága véleményezi.


(8) [14][15][16]A Jászberény Város Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díjra és a Jászberény Város Rendészeti díjra beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága véleményezi.


(8a)[17] [18]A Jászberény Város Környezetvédelméért Díjra beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottsága véleményezi.


 (9) A javaslatokat az adott bizottság véleményezése után a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.


16. §


(1) Jászberény város díszpolgárainak és tiszteletbeli polgárainak nevét meg kell örökíteni és azt a Polgármesteri Hivatalban méltó módon kell elhelyezni. 

(2) „Jászberény Város Díszpolgára” és „Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára” nevét és az adományozó oklevél által tartalmazott adatokat „Jászberény Város Díszpolgárainak Névkönyvébe”, és „Jászberény Város Tiszteletbeli Polgárainak Névkönyvébe” kell bejegyezni.

(3) „Jászberény Város Díszpolgárainak Névkönyvét” és „Jászberény Város Tiszteletbeli Polgárainak Névkönyvét” a számozott oldalak lezárását követően a Jász Múzeumban kell megőrizni.

(4) „Jászberény Város Díszpolgára” és „Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára” a Képviselő-testület és Jászberény város lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért:

a) meg kell hívni

aa) a Képviselő-testület alakuló ülésére,

ab) a városi ünnepségekre és rendezvényekre.


17. §


(1) A pénzjutalommal járó elismerések esetében a pénzjutalom elismerésenkénti összegét a 2. melléklet tartalmazza. 

(2) A pénzjutalmak és az adományozással járó költségek fedezetét a város önkormányzatának költségvetésében kell biztosítani.


13/A. Elhunyt díjazottakról való megemlékezés[19]

17/A. §


Jászberény Város Díszpolgára, Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára, Jászberény Városért - Pro Urbe érdeméremmel díjazott személy elhalálozása esetén

a) az elhunytról méltó módon meg kell emlékezni a Képviselő-testület következő rendes ülésén,

b) a Jászberényi Polgármesteri Hivatal épületére a temetés napjára fekete zászlót kell kihelyezni,

c) a temetésen biztosítani kell a város méltó képviseletét.


14. Az elismerések visszavonása 

18. §


(1) Valamennyi elismerést vissza lehet vonni, ha azt a kitüntetett bizonyíthatóan érdemtelenül kapta, vagy arra érdemtelenné, méltatlanná vált.


(2) Az elismerés visszavonását bárki kezdeményezheti, aki az adományozó javaslat megtételére is jogosult volt. Az érdemtelenséget, méltatlanná válást, az elismerés visszavonását, az indítványozónak kell bizonyítani.


(3) Az elismerés visszavonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.


(4) Az elismerés visszavonásáról szóló döntést az érintettel közölni kell.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet 2012. május 1-én lép hatályba.

20. §[20]


21. §[21][1]

A 2. § ca) pontját megállapította a 21/2014. (VI. 19.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. június 20-tól.

[2]

A rendelet 2. §-át m) pontját a 24/2018. (XI. 15.) Ör. 2.§ (1) bekezdése állapította meg. Hatályos: 2018. november 16-tól.

[3]

A 3/A. alcímet megállapította a 21/2014. (VI. 19.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2014. június 20-tól.

[4]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[5]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[6]

A rendeletet 12/A alcímmel a 24/2018. (XI. 15.) Ör. 2. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2018. november 16-tól.

[7]

A rendelet szövegét a 3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 15-től.

[8]

A 15. §-t módosította a 21/2014. (VI. 19.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2014. június 20-tól.

[9]

A rendelet szövegét a 24/2018. (XI. 15.) Ör. 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. november 16-tól.

[10]

A rendelet szövegét a 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. március 15-től.

[11]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[12]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[13]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 10 § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[14]

A rendelet szövegét a 34/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014. november 20-tóll

[15]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[16]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[17]

A 15. § (8a) bekezdését a 24/2018. (XI. 15.) Ör. 2. § (4) bekezdése állapította meg. Hatályos: 2018. november 16-tól.

[18]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[19]

A rendelet szövegét 13/A. alcímmel az 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a egészített ki. Hatályos: 2018. március 15-től.

[20]

A 20. § a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. május 2-án hatályát vesztette.

[21]

A 21. § a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. május 2-án hatályát vesztette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
19_2012_3_melléklet
24.5 KB
19_2012_5_melléklet
28.5 KB
19_2012_1_melléklet
42.5 KB
19_2012_2_melléklet
24.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!