nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-15 - 2020-12-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


E rendelet hatálya a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselőkre terjed ki.

 

2. §


(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évre egységesen valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évre egységesen valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15 %-a.


3. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2021. január 1. napján hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.



Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás_1_2020
17.55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!