nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Csömend Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 31.242.661 Ft-ban,

ezen belül:     

- Személyi jellegű kiadások                                            9.469.690 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                        1.732.227 Ft,

- Dologi kiadások                                                          10.341.682 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         1.970.182 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                    4.118.322 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.                 718.502 Ft,

- Beruházások                                                                 1.471.170 Ft,

- Felújítások                                                                    1.420.886 Ft.


b) bevételi főösszegét 47.552.826 Ft-ban

            ezen belül:     

- Önkormányzatok működési támogatásai                   21.833.042 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                            5.516.970 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                   3.396.406 Ft,

- Működési bevételek                                                      2.266.724 Ft,

- Működési célú átvett pénzeszközök                                100.000 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                           12.623.819 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                       815.865 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 355.165.950 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2018. május 29.                                     Szabó István                                                     Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                          jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.


Csömend, 2018. május 30.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15 KB
2. melléklet
13.75 KB
3. melléklet
10.51 KB
4. melléklet
11.54 KB
5. melléklet
12.12 KB
6. melléklet
11.03 KB
7. melléklet
12.8 KB
8. melléklet
14.48 KB
9. melléklet
13 KB
10. melléklet
12.17 KB
11. melléklet
13.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!