nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Nikla Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 188.250.282 Ft-ban,

            ezen belül:     

- Személyi jellegű kiadások                                         57.846.434,-Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                       9.499.093,-Ft,

- Dologi kiadások                                                         32.560.456,-Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        5.936.865,-Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                   6.973.546,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.                        1.994.818,-Ft,

- Irányító szervi támogatás (Óvoda)                             25.889.300,-Ft.

- Beruházások                                                              45.503.367,-Ft,

- Felújítások                                                                    2.046.403,-Ft,


b) bevételi főösszegét 355.116.343 Ft-ban,

            ezen belül:     

- Önkormányzatok működési támogatásai                   70.409.724,-Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                         50.381.098,-Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                   8.140.466,-Ft,

- Működési bevételek                                                     7.036.590,-Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                                 345.368,-Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                          17.266.439,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                   2.012.510,-Ft,

- Felhalmozási célú támogatások                               191.172.858,-Ft,

- Felhalmozási bevétel (Ingatlan ért.)                             3.353.300,-Ft,

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                         4.997.990,-Ft,

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 981.650.204 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2018. május 29.               Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                         Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2018. május 30.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.69 KB
2. melléklet
14.88 KB
3. melléklet
11.03 KB
4. melléklet
11.02 KB
5. melléklet
12.23 KB
6. melléklet
11.27 KB
7. melléklet
11.19 KB
8. melléklet
14.08 KB
9. melléklet
13.44 KB
10. melléklet
12.4 KB
11. melléklet
12.35 KB
12. melléklet
13.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!