nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-01 - 2020-12-31
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete


a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjárólBalatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.  A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 46.380 forint.


2.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


3.§.Ez a rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.Horváth László                                   Mestyán Valéria

polgármester                                  címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. 01.31-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!