nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-01 - 2020-04-02
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet módosításáról


Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Gyvt. 151. § (2f) pontjában meghatározott feladat-körében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására, következőket rendeli el:  1. §


A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Ha az igénylő az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, az intézményvezetőnél vagy az általa megbízott alkalmazottnál be kell jelenteni:

a) a távolmaradását és annak várható időtartamát,

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az étkezést.

A bejelentést követő naptól az igénylő mentesül a személyi térítési díj megfizetése alól.”


2. §


A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.Záró rendelkezések


3. §


Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.
dr. Filipsz Andrea sk. Cserdiné Németh Angéla sk.

jegyző                      polgármester    


1. melléklet a 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


2. melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez


  1. A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjaiMegnevezés

Élelmezés nyersanyagköltsége
(Ft/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/nap)
(ÁFA nélküli nyersanyagköltség és
Gyvt. 147. § (4))

2020. 02.01-től

2020. 04.01-től

Normál  étkezés

Diétás étkezés

Normál  étkezés

Diétás étkezés

Bölcsőde

Reggeli

63  

94  

60  

91  

Tízórai

23  

35  

22  

33  

Ebéd

220  

330  

211  

317  

Uzsonna

77  

116  

74  

112  

4-szeri étkezés

383  

575  

367  

553  


Óvoda

Tízórai

74  

111  

71  

107  

Ebéd

277  

415  

266  

399  

Uzsonna

67  

101  

64  

97  

3-szori étkezés

418  

627  

401  

603  


Általános Iskola 1-4. osztály (7-10 éves korosztály)

Tízórai

86  

131  

83  

126  

Ebéd

358  

538  

344  

517  

Uzsonna

82  

124  

79  

119  

3-szori étkezés

526  

793  

506  

762  


Általános Iskola 5-8. osztály (11-14 éves korosztály)

Tízórai

93  

138  

89  

133  

Ebéd

364  

546  

350  

525  

Uzsonna

86  

131  

83  

126  

3-szori étkezés

543  

815  

522  

784  


Középiskolai ellátás

Ebéd

392  

589  

377  

566  


Nyári napközis tábor

Tízórai

93  

138  

89  

133  

Ebéd

376  

566  

362  

544  

Uzsonna

81  

122  

78  

117  

3-szori étkezés

550  

826  

529  

794  


  1. A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés térítési díjai

(intézményi térítési díj 27 %-os ÁFA-val növelve)Megnevezés

Térítési díj összege
 (Ft/nap)

Normál étkezés

Diétás étkezés

Bölcsőde

Reggeli

75  

115  

Tízórai

30  

40  

Ebéd

270  

405  

Uzsonna

95  

140  

4-szeri étkezés

470  

700  


Óvoda

Tízórai

90  

135  

Ebéd

340  

505  

Uzsonna

80  

125  

3-szori étkezés

510  

765  


Általános iskola 1-4. osztály (7-10 éves korosztály)

Tízórai

105  

160  

Ebéd

435  

655  

Uzsonna

100  

150  

3-szori étkezés

640  

965  


Általános iskola 5-8.osztály (11-14 éves korosztály)

Tízórai

115  

170  

Ebéd

445  

665  

Uzsonna

105  

160  

3-szori étkezés

665  

995  


Középiskolai ellátás

Ebéd

480  

720  


Nyári napközis tábor

Tízórai

115  

170  

Ebéd

460  

690  

Uzsonna

100  

150  

3-szori étkezés

675  

1 010  
Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
32.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!