nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-26 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2019.       módosított bevételi előirányzata                                                    5. 536.846.171 Ft

                    bevételi előirányzat növekedés                                                           39.932.510 Ft

                    módosított bevételi előirányzat:                                                 5.576.778.681 Ft


b) 2019.      módosított kiadási előirányzata                                                     5. 536.846.171 Ft

                    kiadási előirányzat növekedés                                                            39.932.510 Ft

                    módosított kiadási előirányzat:                                                  5.576.778.681 Ft2. §


A Költségvetési rendelet:

  1. 2. Melléklete helyébe ezen rendelet 1. Melléklete lép,
  2. 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép,
  3. 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép,
  4. 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép,
  5. 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép,
  6. 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép,
  7. 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép,
  8. 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. december 31-i hatállyal kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                              dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                                   jegyző

                

                         

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2020. 02.26.                                                                                               dr. Voller Erika

                                                                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
1.79 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!