nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 - 2015-12-02
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helezéséről

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2015. (XI.24.)  önkormányzati rendelete


az egyes önkormányzati rendeletek  hatályon kívül helyezéséről
Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§  (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az  egyes  önkormányzati rendeletek  hatályon kívül helyezéséről – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a  következőket rendeli el:


1.§ Hatályát veszti

     (1) a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról szóló 4/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet,

     (2)az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség teljesítéséről szóló 8/2002. (VI.20.)önkormányzati  rendelet

     (3)Nemdohányzók védelmének helyi szabályairól szóló 6/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet.

    (4)A virágos otthon, példás porta cím odaítéléséről szóló 21/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet. 


2.§ Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.  
Polyák István Vilmos                                                                      Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                                                 jegyző

Záradék:A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015.november 24.napján kifüggesztéssel kihírdettem.


Szabadbattyán, 2015.november 24.


Némethné dr. Jenei Éva jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!