nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-05 - 2014-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Szabadbattyán Nagyközségi   Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (II. 04.) önkormányzati  rendelete


a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:    1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban ( a továbbiakban: Hivatal)      

          foglalkoztatott   valamennyi köztisztviselőre.


2.§ (1) Az illetménykiegészítés mértéke 2014. január 1. és 2014. december 31. napja   között


a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének   30 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a.


    (2) A köztisztviselő illetménykiegészítésére való jogosultsága a tárgyév végén       megszűnik.


 3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell     

            alkalmazni. 

       (2) Ez a rendelet 2014. december 31. napján hatályát veszti.

       (3) Hatályát veszti

a) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2004. (VI.29.) és a

b) 3/2008. (II.12.) önkormányzati rendelet.

Mátrai Csaba                                                     Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                   jegyző


Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni  Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján   - társadalmi egyeztetésre 2014. január 17. napjától kifüggesztettem.

A rendeletet 2014. február 4.-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel  kihirdettem.
 Némethné Jenei Éva

       jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!