nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 6/2015 (V.12..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-13 -tól
Orosztony község képviselő testületének 6/2015 (V.12..) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/2015.(V.12 ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015.(V.12 ) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.)

önkormányzati rendeletének módosításáról


Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

  1. §.

A Rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§.(1) Orosztony Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetése

             bevétel főösszegét 102 456.000,- Ft-ban állapítja meg.”


2.  §.

A Rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§. (1) Orosztony Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetése

              kiadási főösszegét 102 456.000,- Ft-ban állapítja meg.”


  1. §.

A Rendelet 3. § (3) bekezdés  c), d), e)  és f) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.§.(3).

               c.) Dologi kiadásokat                                                                        19 911 000,- Ft,

               d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     16 040 000,- Ft,

                e.) Speciális támogatások ( pénzeszköz átadások)                         18 034 000,- Ft,

               f.) Működési tartalékot                                                                       7 332 000,- Ft”            


  1. §.

A Rendelet 4. § (1) bekezdés  a) és b) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„4.§.(1).

a)Felújítási kiadások                                                               21 916 000,- Ft,

b)Felhalmozási kiadások                                                          1 090 000,- Ft”


                                                                         5.    §

(1)Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.

(2)Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3)Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4)Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4 melléklete lép.


6.  §.

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.                    Szőllősi Tiborné                                         Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna

                       polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. május 12.                                                                                  

                                                                                     Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
30 KB
2. melléklet
38.5 KB
3. melléklet
39 KB
4. melléklet
13.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!