nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (VIII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-28 -tól
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (VIII.18.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

2017. 11. 27-től kihirdetett módosításokkalÓpályi Község Önkormányzat

Képviselő-testületének10/2015. (VIII.18.)  rendelete a helyi adókról

A rendeletet Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.augusztus 13.-án megtartott ülésén fogadta el.

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


10/2015. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról


Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a helyi adókról szóló – módosított – 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ban, valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az önkormányzat illetékességi területére vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


  1. Fejezet


Az adó megállapítás joga és az adókötelezettség


1.§


Ópályi Község Önkormányzata az illetékességi területén határozatlan időre bevezeti:

a) a kommunális adót

b) a helyi iparűzési adót

  1. Fejezet


KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK


Az adó hatálya


2.§[1]MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA


Az adó alanya


3.§


Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén az év első napján az építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény) tulajdonosa, továbbá azt a  magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.[2]

Az adó mértéke


4.§


Az adó éves mértéke adótárgyanként: 2.000,-Ft.[3]HELYI IPARŰZÉSI ADÓ


Az adó mértéke


5. §


(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adó alap 1,5 %-a.[4]

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként: 5000,-Ft.

                                                                  


Adómentesség

                                                                           

                                                                          5/A.§


 (1) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek az éves vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


(2)[5]


(3)[6]


Záró rendelkezések


6. §


(1) A helyi adókra vonatkozó rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló – módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) E rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének alábbi rendeletei:


1. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2004. (I.27.) számú,

2. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2012. (XII.16.) számú módosító rendelet,

3. a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1998. (IV.27.) számú módosító rendelet,

3. a helyi iparűzési adóról szóló 8/1998 (IV.27.) számú,

7. a helyi iparűzési adóról szóló 3/2004 (I.27.) számú módosító rendelet,

8. a helyi iparűzési adóról szóló 23/2002 (XII.16.) módosító rendelet.Ópályi, 2015. augusztus 13.            Erdélyi Miklós                                                                     dr. Bálint Albert

              polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:

Rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 18.
A rendelet hiteles másolata:

                                                                          Dr. Bálint Albert

                                                                                  jegyző


Ópályi, 2017. 11. 27.

[1]

Hatályát veszti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 3. §-a alapján. Módosította a 6/2017. (IV. 07.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a.

[2]

Módosította a 21/2016. (XII. 07.) önkormányzati rendelet szerint. Hatályos: 2016. XII. 08-tól.


[3]

Módosította a 6/2017. (IV. 07.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a.

[4]

Módosította a 20/2017. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. január 01-től.

[5]

Hatályát veszti  2017. január 1-től a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C §. (5) bekezdése alapján. Módosította a 6/2017. (IV. 07.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a.

[6]

Hatályát veszti  2017. január 1-től a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C §. (5) bekezdése alapján. Módosította a 6/2017. (IV. 07.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a. 


Csatolmányok

Megnevezés méret
helyi adó
43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!