nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (X.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-05 - 2014-10-09
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (X.4.) önkormányzati rendelete
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2014. (X.04.) önkormányzati rendelete


a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló

14/2010. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában  biztosított feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


1.§ A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete lép.  


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 4. napon hatályát veszti.Mátrai Csaba                                                                                   Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                                             jegyző


Záradék:Társadalmi egyeztetésre a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a rendelet-tervezet kifüggesztésre került :2014. szeptember 20. napjától 2014. október 3. napjáig.

Ellene észrevétel, bejelentés, vélemény nem érkezett.


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. október 4-én kihirdettem.


Némethné Jenei Éva

jegyző1.melléklet a 14/2014. (X.04.) önkormányzati rendelethez

SZABADBATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE – I I ÜTEM 11/2009 

a Szabadbattyán Nagyközség építési szabályzatáról és szabályozásitervérol szóló 14/2014. (X.04).

önkormányzati rendelethez

Az értékvédelemrol


Muemléki védelem alatt álló épületek:

1.       Öregtorony (KÖH törzsszáma: 1741.; címe: Kula tér 54. Hrsz.)

2.       Nepomuki Szent János szobor (KÖH törzssz.: 9708.; címe: Balatoni u., 1320.

                   Hrsz.)


Helyi védelemben részesült építmények:

3. református templom                            Petőfi S. u.                               Hrsz.: 985/1

4. lakóház                                                Petőfi S. u. 60.                         Hrsz.: 1149/1

5. lakóház                                                Petőfi S. u. 71.                         Hrsz.: 909

6. lakóház                                                Petőfi S. u. 72.                         Hrsz.: 1143/1

7. lakóház                                                Kossuth L. u. 12.                     Hrsz.: 996

8. lakóház                                                Kossuth L. u. 20.                     Hrsz.: 992

9. lakóház                                                Dózsa Gy. u. 5.                        Hrsz.: 1105

10. lakóház                                              Dózsa Gy. u. 15.                      Hrsz.: 1100

11. lakóház                                              Dózsa Gy. u. 21.                      Hrsz.: 1097/2

12. lakóház                                              Dózsa Gy. u. 28.                      Hrsz.: 1052

13. lakóház                                              Dózsa Gy. u. 31.                      Hrsz.: 1092

14. kereszt                                               Árpád u.                                   Hrsz.: 731/3   

15. lakóház                                              Széchenyi u. 26.                       Hrsz.: 180

16. lakóház                                              Széchenyi u. 39.                       Hrsz.: 352/1

17. lakóház                                              Széchenyi u. 41.                       Hrsz.: 351

18. lakóház                                              Széchenyi u. 56.                       Hrsz.: 206

19. lakóház                                              Széchenyi u. 58.                       Hrsz.: 207

20. lakóház                                              Széchenyi u. 60.                       Hrsz.: 209

21. lakóház                                              Széchenyi u. 62.                       Hrsz.: 210

22. lakóház                                              Széchenyi u. 66.                       Hrsz.: 212

23. lakóház                                              Nádor u. 5.                                Hrsz.: 588

24. lakóház                                              Nádor u. 42.                              Hrsz.: 103/2

25. lakóház                                              Csíkvár tér 7.                            Hrsz.: 1317

26. lakóház                                              Kula tér 8.                                 Hrsz.: 59

27. katolikus templom                             Balatoni u.                                Hrsz.: 1320

28. általános iskola                                  Balatoni u. 13                           Hrsz.: 1319


Helyi védelemre javasolt utcakép:

29.  Petofi S. utca 65,67,69

30. Széchenyi I. utca 52,54,56,58


Csatolmányok

Megnevezés méret
építési szabályzat
13.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!