nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-01 -tól
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gadány község területén az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények bérbeadására és bérleti díjának megállapítására.


(2) A rendelet értelmében az (1) bekezdésben meghatározott létesítmények:

            a) a 8715. Gadány, Fő u. 81. szám alatt lévő Művelődési Ház nagyterme,

            b) a 8715. Gadány, Fő u. 44. szám alatt lévő Pannónia Panzió étkezője,

            c) a 8715. Gadány, Fő u. 44. szám alatt lévő Pannónia Panzió szobái.A létesítmények használatáért fizetendő díjak


2. § (1) Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló egyes intézmények és helyiségeinek esetenkénti bérleti díját jelen rendelet 1. melléklete alapján állapítja meg.


(2) Az 1. mellékletben meghatározott díjakat a képviselőtestület évente felülvizsgálja.A terembérleti szerződés


3. § (1) Az e rendelet 1. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott esetekben a bérleti jogviszony létrejöttéhez egyedi megállapodás kötése szükséges, mely terembérleti szerződést jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az e rendelet 1. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben nem köthető terembérleti szerződés.A Pannónia Panzió szobáira vonatkozó rendelkezések


4. § (1) A Pannónia Panzió szobáinak és férőhelyeinek száma:

            a) öt darab kettő ágyas szoba,

            b) kettő darab öt ágyas szoba.


(2) A Pannónia Panzió szobái előzetes bejelentkezés alapján vehetők igénybe.


(3) A szálláshelyet az utolsó vendégéjszakát követő nap 10.00 óráig kell elhagyni.


(4) A szálláshely elfoglalása előtt kötelező a vendégkártya kitöltése.


(5) A szálláshely díját előre, számla ellenében kell kifizetni.


(6) A Pannónia Panzióba kutya és egyéb állat nem vihető be.


(7) A szálláshelyet igénybevevőknek kötelező a házirend betartása.Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról szóló 6/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Gadány, 2014. szeptember 09.

                          Ősz János                                                                Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                             jegyző

Záradék:A rendelet 2014. szeptember 10. napján kihirdetésre került.
Gadány, 2014. szeptember 10.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2019. május 23.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
37.5 KB
1. melléklet
16.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!