nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I.15..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-16 - 2020-12-31
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I.15..) önkormányzati rendelete
a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.  A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 46.380 forint.


2.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és  rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


3.§.Ez a rendelet 2020.  december 31-én hatályát veszti.Galácz György                               Mestyán Valéria

polgármester                                  címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

2020. január 15.Mestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!