nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2017-05-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági  Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


 1. §A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi zárszámadásának

                        1. bevételi főösszegét                                       876697 ezer forintban

                        2. kiadási főösszegét                                       573555 ezer forintban

                 fogadja el.


 1. §  A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget     451929    ezer forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               226472 ezer forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                           60136 ezer forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                  119880 ezer forintban

d) ellátottak pénzbeli juttatásait                                        4734 ezer forintban

            e) a speciális célú támogatásokat                                               40707 ezer forintban

           hagyja jóvá.


 1. §  Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét  112461   ezer forintban


ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                      25402 ezer forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                          84959 ezer forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                   2100 ezer forintban

           hagyja jóvá.


 1. §  Finanszírozási kiadásait                                                      9165 ezer forintban

            hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. §  Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat a Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait  az  5.1, 5.2, 5.3 és az 5.4 melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá a Képviselő-testület.


 1. §   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait


 1. §  A Képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait  a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ, majd jogutódja a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda, valamint a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételeit és kiadásait  


 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet elszámolását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 9. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A költségvetési maradványok teljes összegét tartalékba helyezi, azok felhasználásáról később dönt.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített összevont mérlegét a 10. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


 1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkimutatását a 12. melléklet mutatja be.


 1. § Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét előző évi összehasonlítással az 1. tájékoztató tábla szemlélteti.


 1. Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 3. tájékoztató tábla rögzíti.


 1. § Az önkormányzat adósságállományának alakulását a 4. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. § Az önkormányzat által 2016. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának adatait a 6. tájékoztató tábla rögzíti.


 1. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a


a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 7.1 tájékoztató tábla,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 7.2 tájékoztató tábla,

c) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 7.3 tájékoztató tábla tartalmazza,

d) függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 7.4 tájékoztató tábla tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla mutatja be.


 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. tájékoztató tábla szemlélteti.


 1. § A környezetvédelmi alap számlára befolyt összeget és annak felhasználását a 10. tájékoztató tábla ismerteti.


 1. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő  napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló

     1/2016. (II.16. ) önkormányzati rendelet.

Polyák István Vilmos                                                           Némethné  dr. Jenei Éva

     polgármester                                                                                             jegyzőZáradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017.május 30.  napján  kifüggesztéssel kihirdettem./:Némethné dr. Jenei Éva:/

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet
4.04 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!