nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-16 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 314.350.094 Ft-ban,

    ezen belül:     

 - Személyi jellegű kiadások                                     48.422.992,-Ft,

    -  Munkaadót terhelő járulékok                                   7.689.071,-Ft,

    - Dologi kiadások                                                      39.994.498,-Ft,

    - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     4.207.000,-Ft,

    - Egyéb működési célú kiadások                                8.593.012,-Ft,

    - Államháztartáson belüli megelőleg. vf.                     2.012.510,-Ft,

    - Irányító szervi támogatás (Óvoda)                          23.724.015,-Ft.

    - Beruházások                                                        136.841.037,-Ft,

    - Felújítások                                                              42.819.099,-Ft,

    - Egyéb felhalmozási kiadás                                           46.860,- Ft.


b) bevételi főösszegét 355.967.125 Ft-ban,

    ezen belül:     

    - Önkormányzatok működési támogatásai                78.954.465,-Ft,

    - Egyéb működési célú .tám.bevételei                      28.001.499,-Ft,

    - Közhatalmi bevételek                                             12.053.480,-Ft,

    - Működési bevételek                                                37.589.249,-Ft,

    - Működési célú pénzeszköz átvétel                                         0,-Ft,

    - Előző évi maradvány igénybevétele                       17.343.276,-Ft,

    - Államháztartáson belüli megelőlegezések                2.318.160,-Ft,

    - Felhalmozási célú támogatások                              29.584.211,-Ft,

    - Felhalmozási bevétel                                                    600.000,-Ft,

    - Előző évi maradvány igénybevétele                     149.522.785,- Ft.

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 973.106.818,- Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza. A 2018.évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Nikla, 2019. május 14.               Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                         Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. május 15. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2019. május 15.

                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
19.02 KB
2. melléklet
17.73 KB
3. melléklet
13.24 KB
4. melléklet
13.47 KB
5. melléklet
11.74 KB
6. melléklet
12.43 KB
7. melléklet
11.33 KB
8. melléklet
16.8 KB
9. melléklet
102.5 KB
10. melléklet
12.51 KB
11. melléklet
12.77 KB
12. melléklet
13.22 KB
13. melléklet
13.92 KB
14. melléklet
14.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!