nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-18 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéstéről szóló többször módosított 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:1.§


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a) 1.777.331.306 Ft költségvetési bevétellel,

b) 2.326.703.306 Ft költségvetési kiadással és

c) 549.372.000 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 206.645.259 Ft a működési hiány és 342.726.741 Ft a felhalmozási hiány.”

2.§

(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)   A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7)   A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8)   A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.


3.§

(9)   A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.4.§

(14)  A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

(18) A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

(19) A Rendelet a 33. melléklettel kiegészül a jelen rendelet 19. melléklete szerint.


5.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2020. július 16.


              Fekete Gergő                                                                   Dr. Bobkó Péter

               polgármester                                                                           jegyző
Kihirdetési záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2020. július hónap 17. napján Tiszacsege Város Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztése és a www.tiszacsege.hu oldalon történő közzététele megtörtént.

Csatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetési rendelettáblák
445.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!