nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 7/2015 (V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-13 -tól
Orosztony község képviselő testületének 7/2015 (V.12.) önkormányzati rendelete
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról /zárszámadás/ és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015.(V.12.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról / zárszámadás /

és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásárólOrosztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCV törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtásáról szóló rendelkezések, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása alapján az alábbi rendelet alkotja:A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése


2.§.


A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  90 977.000,- Ft bevétellel

  79 814.000,- Ft kiadással

jóváhagyja.

3.§.


Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.


A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások összesen:                                       56 808e Ft

Ebből: 

                        személyi juttatások                                                      12 030    e Ft

                        munkaadókat terhelő járulékok                                     2 590    e Ft

                        dologi jellegű kiadások                                     9 921    e Ft

                        szociális  támogatások                                     14 370     e Ft

                       speciális támogatások ( pénzeszközátadások)            17 897    e Ft

A működési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazzák.

5.§.


(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai                             23 006   e Ft

        ebből                  - beruházás ( tárgyi eszk. vásárlás)                     1 090   e Ft

                                   - felújítás                                                           21 816 e Ft.


  A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a Képviselő-testület a 3. melléklet 2. oldalán találhatók szerint fogadja el.


6.§.


Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezését az 4. melléklet szerint jóváhagyja.


7.§.


(1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa 11.163 e Ft, - a költségvetési támogatás befizetése  miatt,  -2 550 e Ft-tal csökken.


(2) A maradványt a 5. melléklet tartalma szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A pénzkészlet bemutatását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


8.§.


(1) Az eredmény-kimutatást a 7. melléklet szerint jóváhagyja.


9. §.


Orosztony község Önkormányzata 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatai alapján 259 710  e Ft-ban állapítja meg a 8.  és 9. mellékletekben foglaltak szerint.9.§.


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                Szőllősi Tiborné                                      Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                        polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. május 12.


Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
30 KB
2. melléklet
39 KB
3. melléklet
39 KB
4. melléklet
13.84 KB
5. melléklet
13.68 KB
6. melléklet
11.77 KB
7. melléklet
18.83 KB
8. melléklet
38.95 KB
9. melléklet
17.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!