nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-05 - 2014-10-08
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.4.) önkormányzati rendelete
A telekadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014. (X.04.) önkormányzati rendeletea telekadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  meghatározott  feladatkörében elvárva  - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


1.§ Hatályát veszti a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  a telekadóról szóló 20/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete.  


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 3. napon hatályát veszti.
                             Mátrai Csaba                                                   Némethné Jenei Éva                 

                               Polgármester                                                               jegyzőZáradék:


A rendeletet Szabadbattyáni  Polgármesteri Hivatalában kifüggesztéssel kihirdettem.


A rendelet-tervezet 2014. szeptember 20. napjától 2014. október 3. napjáig  a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.


Ellene érkezett bejelentés, vélemény, észrevétel: nem   volt.Némethné Jenei Éva – jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
telekadó
11.99 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!