nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Szabadbattyán Nagyközségi   Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2015. (XI.24.)  önkormányzati  rendelete


a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3),(4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:



    1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban  foglalkoztatott valamennyi

         köztisztviselőre.


2.§ (1) Az illetménykiegészítés mértéke 2016. január 1. és 2016. december 31. napja   között


                   a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének   30 %-a,

                    b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a.


    (2) A köztisztviselő illetménykiegészítésére való jogosultsága a tárgyév végén       megszűnik.


   3.§ (1)   Ez a rendelet  2016. január 1. napján lép hatályba.   

         (2)  Ez a rendelet 2016. december 31. napján hatályát veszti.




Polyák István Vilmos                                                    Némethné  dr. Jenei Éva

polgármester                                                                    jegyző


Záradék:


A rendeletet 2015.november 24. napján a  Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel  kihirdettem.



 Némethné dr. Jenei Éva

       jegyző









Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!