nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-10-01 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete
A közterületek filmforgatási célú használatáról

Meződ Község Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

E rendelet tartalmazza a közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) foglaltakat kiegészítő részletes szabályokat, a használati díj felső határát, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét.


2. §

(1) A közterületek filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére kötött hatósági szerződés jóváhagyására a polgármester jogosult.

  1. (2) Közterületek filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéért fizetendő díj:

  1. a) forgatási helyszín esetében: 200 Ft/m2/nap,

  2. b) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap.

  1. (3) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a közterület-használat nem haladja meg a 30 napot.

  2. (4) Ha hatósági szerződés szerint a közterület-használat nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti díjat kell megfizetni.

  3. (5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a kérelmező módosítási kérelmére a bejelentéstől számított 48 órán belül újra biztosítani kell a közterület-használatot.

  4. (6) A közterület-használati díj beszedéséről a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája gondoskodik.


3. §

E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

Meződ, 2013. szeptember 12.

Merk Zsolt sk.                                                                                                Dr. Kajdon Béla sk.

polgármester                                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetve.

2013. szeptember 17.

Dr. Kajdon Béla sk.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!