nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-16 - 2017-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Szabadbattyán Nagyközségi   Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (II.15.)  önkormányzati  rendelete


a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésérőlSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3),(4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban  foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


2.§ (1) Az illetménykiegészítés mértéke 2017. január 1. és 2017. december 31. napja   között


a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének   30 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a.


           (2) A köztisztviselő illetménykiegészítésére való jogosultsága a tárgyév végén       megszűnik.


   3.§ (1)  Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon  lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.  

          (2)  Ez a rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszti.
Polyák István Vilmos                                                    Némethné  dr. Jenei Éva

polgármester                                                                    jegyzőZáradék:


A rendeletet 2017. február 15.  napján a  Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel  kihirdettem. Némethné dr. Jenei Éva

       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
4/2017.(II.15.)
50.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!