nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.23.)
Hatályos:2019-05-24 -tól
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.23.)
Kelevíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 74 830 089 Ft-ban,

ezen belül:      

- személyi jellegű kiadások                                          37 804 091 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                       5 254 774 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                 18 346 258 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                        1 363 192 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                   3 693 605 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.            851 485 Ft

- beruházások                                                                  323 837 Ft

- felújítások                                                                   7 172 507 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                   20 340 Ft


b) bevételi fő összegét 101 097 946 Ft-ban

            ezen belül:      

- önkormányzatok működési támogatásai                 27 977 968 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                       30 751 008 Ft

- közhatalmi bevételek                                                 2 804 971 Ft

- működési bevételek                                                   2 111 925 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                             5 000 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                          3 099 313 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                   943 334 Ft

- felhalmozási célú önk.-i támogatások                     23 875 000 Ft

- egyéb felhalmozási célú támogatások                      9 529 427 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 222 305 786 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018.évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Kelevíz, 2019. május 22.


           

    Vargáné Balatincz Krisztina                                                         Hajdu Szabina

             polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 23. napján kihirdetésre került.


Kelevíz, 2019. május 23.


                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.08 KB
2. melléklet
15.17 KB
3. melléklet
12.42 KB
4. melléklet
12.48 KB
5. melléklet
12.35 KB
6. melléklet
11.47 KB
7. melléklet
15.99 KB
8. melléklet
45.79 KB
9. melléklet
13.01 KB
10. melléklet
12.42 KB
11. melléklet
13.19 KB
12. melléklet
14.23 KB
13. melléklet
14.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!