nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-16 - 2019-11-04
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete  


az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f.) pontjában   kapott felhatalmazás alapján, - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


1.§  (1)     A képviselő havi tiszteletdíja a (6) bekezdés szerinti eltéréssel az alapdíj és az általa betöltött  

               bizottsági tagság, vagy  bizottsági elnöki tisztség utáni tiszteletdíj összegéből áll.

    

                               (2)    A képviselő havi alapdíja 25. 000,- Ft.


                               (3)     A bizottsági tag képviselőt az alapdíjon felül havonta  12.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.


                               (4)     A bizottság elnökét az alapdíjon felül, havonta 17.000,- Ft mértékű tiszteletdíj illeti               

                                        meg.             

      

                               (5)      A bizottság nem képviselő tagját havonta 12.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.                                (6)     A (3) és (4) bekezdésbe meghatározott tiszteletdíj csak egy bizottsági tagság,       egy                                          bizottsági  elnöki tisztség után illeti meg a képviselőt.

          

2.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,  rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell          

           alkalmazni.   

                        (2) Hatályát veszti az  önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 

                             tiszteletdíjáról  szóló 16/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet.


                    Polyák István Vilmos                                                Némethné  dr. Jenei Éva

                         polgármester                                                                  jegyző


 Záradék:

A rendeletet Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2017. február 15. napján kifüggesztéssel kihirdettem.


Némethné dr. Jenei Éva – jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
2/2017.(II.15.)
60.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!