nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-16 - 2018-12-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalapról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalapról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a köztisztviselői illetményalapról a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalban ( a továbbiakban: Hivatal)  foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


2.§ A Hivatal köztisztviselőnek illetményalapja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltaktól eltérően – 45.000,- Ft.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Polyák István Vilmos                                                         Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                       jegyző
Záradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. február 15. napján kifüggesztéssel kihirdettem.Némethné dr. Jenei Éva

jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
3/2017.(II.15.)
48.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!