nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-16 -tól
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete
Csömend Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csömend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 39.988.667 Ft-ban,

ezen belül:      

- Személyi jellegű kiadások                                             11.226.336 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                           1.873.920 Ft,

- Dologi kiadások                                                               1.031.212 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            1.519.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                       2.334.874 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.                     815.865 Ft,

- Beruházások                                                                                  0 Ft,

- Felújítások                                                                      12.169.040 Ft,

- Egyéb felhalmozási kiadások                                                18.420 Ft.


b) bevételi főösszegét 59.311.731 Ft-ban

            ezen belül:      

- Önkormányzatok működési támogatásai                       23.541.470 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                                8.115.937 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                       3.298.537 Ft,

- Működési bevételek                                                            920.455 Ft,

- Működési célú átvett pénzeszközök                                     25.182 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                              16.310.165 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                          984.540 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 359.478.839 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csömend, 2019. május 14.                                     Szabó István                                                     Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. május 15. napján kihirdetésre került.


Csömend, 2019. május 15.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
19.34 KB
2. melléklet
17.65 KB
3. melléklet
13.21 KB
4. melléklet
13.92 KB
5. melléklet
10.94 KB
6. melléklet
11.11 KB
7. melléklet
16.2 KB
8. melléklet
88.5 KB
9. melléklet
13.03 KB
10. melléklet
12.37 KB
11. melléklet
13.2 KB
12. melléklet
14.49 KB
13. melléklet
14.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!