nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 135 607 035 Ft-ban,

ezen belül:      

               - személyi jellegű kiadások                                        69 862 031 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                    13 845 072 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                31 501 659 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                      6 349 135 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                  7 451 868 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.          1 813 674 Ft

               - beruházások                                                            4 783 596 Ft


b) bevételi főösszegét 152 950 265 Ft-ban

ezen belül:      

               - önkormányzatok működési támogatásai                   62 919 516 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                         50 385 860 Ft

               - közhatalmi bevételek                                                8 658 349 Ft

               - működési bevételek                                                  6 632 942 Ft

               - működési célú pénzeszközök átvétele                          425 000 Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                          19 108 780 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                    1 994 818 Ft

               - ingatlan értékesítés                                                   2 825 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 139 049 134 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Nikla, 2017. május 26.             Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                     Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                      jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. május 29. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2017. május 29.


                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.89 KB
2. melléklet
13.81 KB
3. melléklet
10.38 KB
4. melléklet
10.42 KB
5. melléklet
11.83 KB
6. melléklet
11.08 KB
7. melléklet
10.65 KB
8. melléklet
13.69 KB
9. melléklet
13.08 KB
10. melléklet
11.86 KB
11. melléklet
11.94 KB
12. melléklet
12.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!