nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 4/2019 (V.22..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-23 -tól
Orosztony község képviselő testületének 4/2019 (V.22..) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetési gazdálkodásról (zárszámadás) és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018.(V.22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetési gazdálkodásról / zárszámadás /

és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásárólOrosztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban : ÁHT) 6/C. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdésének k) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Orosztony Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az a következő  rendelet alkotja:                                                                       A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése


2.§


A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

  72 500 030,- Ft bevétellel

  63 307 803,- Ft kiadással

jóváhagyja.

3.§


Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. és 3.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§


A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások összesen:                                                                    54 320 018 Ft

Ebből:

                        személyi juttatások                                                    12 573 068  Ft

                        munkaadókat terhelő járulékok                                   2 102 143  Ft

                        dologi jellegű kiadások                                                16 734 371  Ft

                        szociális  támogatások                                                   4 036 120  Ft

                       speciális támogatások ( pénzeszközátadások)             18 874 316  Ft


A működési kiadások részletezését a 5.  6. és 7.mellékletek tartalmazzák.


5.§


(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai                                       13 337 884 Ft

        ebből                  - beruházás ( tárgyi eszk. vásárlás)                          35 702  Ft

                                   - felújítás                                                               7 515 008  Ft.


  A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a Képviselő-testület a 8 . melléklet találhatók szerint fogadja el.


6.§


Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


7.§


(1)  Az önkormányzat 2018.  évi gazdálkodása  során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa   9 192 227  Ft.


(2) A maradványt a 9 . melléklet tartalma szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.8.§


(1) Az eredmény-kimutatást a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


9. §


Orosztony község Önkormányzata 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatai alapján 200 368 462 Ft-ban állapítja meg a 11.  és 12. mellékletekben foglaltak szerint.10.§


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                Szőllősi Tiborné                                      Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                        polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. május 22.

Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
13.72 KB
2.melléklet
15.16 KB
3.melléklet
15.57 KB
4.melléklet
12.24 KB
5.melléklet
18.18 KB
6.melléklet
12.94 KB
7.melléklet
12.85 KB
8.melléklet
12.09 KB
9. melléklet
10.96 KB
10.melléklet
10.72 KB
11.melléklet
12.01 KB
12.melléklet
17.83 KB
Indokolás
29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!