nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-18 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2020 (VII.17.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsegei piac kinyitásáról és látogatási rendjéről szóló 5/2020. (V.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére


Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


      1. § Hatályát veszti a Tiszacsegei piac kinyitásáról és látogatási rendjéről szóló 5/2020. (V.08.) önkormányzati rendelet.


2. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2020. július 16.
Fekete Gergő                                                                         Dr. Bobkó Péter polgármester                                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2020. július hónap 17. napján Tiszacsege Város Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztése és a www.tiszacsege.hu oldalon történő közzététele megtörtént.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!